Řešení pro energetiku

Snímače a systémy pro odměřování polohy pro ještě vyšší bezpečnost a efektivitu

Energetika

Změna klimatu, demografický vývoj a omezená dostupnost fosilních zdrojů energie vyžadují od energetiky nová, inovativní řešení. Ať již se jedná o parky větrných elektráren na moři nebo zařízení pro využití solární energie v poušti, distribuce elektrické energie napříč spektrem jednotlivých systémů a bezprostřední vliv extrémních faktorů životního prostředí, kladou vysoké požadavky na kvalitu použitých komponent.

Balluff se podílí významnou částí ve všech oblastech energetiky

  • prostřednictvím technologií, které jsou součástí strojů a zařízení pro těžbu uhlí, ropy a plynu, pro konvenční získávání energie, jakož i pro obnovitelné energie získávané z větru, slunce a vody
  • produkty, které přesvědčují svojí spolehlivostí, robustností a bezpečností
  • celosvětovou sítí technického poradenství, prodeje, poprodejního servisu a zásobováním náhradními díly
  • průmyslovým managementem specializovaným na oblast energetiky
  • a úzkou spoluprací s výrobci zařízení, dodavateli dílčích systémů a renomovanými vývojovými ústavy

Kontaktujte nás

Máte otázky nebo potřebujete více informací? Prosím pošlete Vaše dotazy našemu týmu zabývající se průmyslovými aplikacemi.

Poslat e-mail