Vynikající síťová technika pro spolehlivý přenos dat a  větší výkon

IO-Link

Co činí IO-Link tak výjimečným?

Jako standardizované, univerzálně použitelné a jednotné rozhraní v řídicí technice přenáší IO-Link všechny signály snímačů na řídicí jednotku a předává data řízení až na nejnižší úroveňaktorů. Automatizace se ještě více posiluje, protože IO-Linkem lze parametrizovat a diagnostikovat snímače a aktory z nadřazené řídicí jednotky. IO-Link umožňuje konečně průnik od řídicího systému až na úroveň snímačů/aktorů. A to nejjednodušším způsobem. Díky IO-Linku je možné propojit nejrůznější snímače a aktory pomocí standardního trojžilového vedení bez nutnosti nové přestavby. Speciální sběrnicové systémy nejsou nutné, protože IO-Link funguje nezávisle na polní sběrnici.

Přednosti pro všechny oblasti automatizace

IO-Link nabízí významný potenciál pro optimalizaci a snížení nákladů v životním cyklu strojů a zařízení: díky jednoduché instalaci, centrální parametrizaci z řídicí jednotky a nepřetržitédiagnostice, čehož mohou dobře využít různé oblasti, jako je logistika a plánování, instalace a uvádění do provozu, servis a údržba. Dále se výrazně zvyšuje využitelnost zařízení. Zde se podrobně podívejte, proč to v různých oblastech tak dobře funguje.

Logistika a plánování → nižší náklady

 • jednodušší skladové hospodářství díky jednotnému univerzálnímu rozhraní pro všechny varianty
 • snížené výdaje na plánování a správu, protože varianty a rozhraní se výrazně redukují
 • menší náklady díky jednoduchým nestíněným průmyslovým kabelům
 • zvýšená bezpečnost investice v důsledku otevřeného standardu přesahujícího normy výrobce
 • dobrá příprava pro budoucí požadavky vzhledem k maximální možné flexibilitě při projektování

Servis a údržba → menší náročnost

 • menší nároky na údržbu v důsledku automatického přenastavení
 • delší životnost strojů díky spolehlivé detekci a lokalizaci chyb, rychlé výměně snímačů a centrálnímu nastavení dat
 • méně údržby díky předvídatelnosti chyb

 Instalace a uvedení do provozu → velké časové úspory

 • jednoduchá integrace do světa polních sběrnic vzhledem k jednotnému rozhraní a běžným nestíněným průmyslovým kabelům
 • krátké doby uvedení do provozu, protože řídicí jednotka přebírá parametrování
 • postupné rozšiřování díky současnému použití binárních a analogových snímačů/aktorů

 Provoz zařízení → excelentní stabilita

 • vysoká přesnost automatizace díky přímému přenosu dat
 • centrální parametrizace z řídicí jednotky – i na velké vzdálenosti
 • spolehlivé přenastavení, protože sledování dat probíhá kontinuálně (např. zachování nastavené hladiny, spínací hystereze)
 • rychlá výměna snímače a promptní změna formátu v důsledku centrální parametrizace
 • Standardní a IO-Link snímače/aktory použitelné současně

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář