Balluff - průkopník v oblasti spolehlivých dodavatelských řetězců

Nová směrnice EU pro leteckou přepravu úspěšně realizována

Letecká přeprava

Spolkový úřad pro leteckou přepravu Braunschweig, detašované pracoviště Stuttgart, udělil výrobci snímačů a dodavateli průmyslového networkingu, firmě Balluff z Neuhausenu a. d. F. dne 21. března 2012 na základě auditu status „úředně uznaný známý zasilatel“. Tím patří firma Balluff k prvním 100 podnikům na území Spolkové republiky Německo (z odhadovaných 40 000), které již dnes disponují tímto důležitým úředním povolením. Zákazníci firmy si tak mohou být jisti, že svůj letecký náklad budou nadále dostávat rychle a spolehlivě i po 25. březnu 2013.

Tento krok je pro firmu Balluff logickým důsledkem vyhlášky EU č. 300/2008, která upravuje rámcové podmínky pro provádění letecké přepravy v civilním letectví. Musí tak být od 29. dubna 2010 uplatněny nové předpisy o tzv. „bezpečném dodavatelském řetězci“ bezpečnostní vyhlášky EU VO (ES) č. 300/2008 a jejích přepracovaných prováděcích ustanovení. Tím dochází k rozsáhlým změnám leteckého zasilatelství, které se týkají především pojmu „známý zasilatel“ (BV). Její dosavadní status „známý zasilatel“, který byl dosud založen v podstatě na vlastním prohlášení, pozbývá svou platnost 25. března 2013.

Od tohoto rozhodného dne splňují všechny potřebné procedurální podmínky pouze letecké zásilky „úředně uznaného známého zasilatele“, které byly podrobeny bezpečnostním opatřením, jsou dopravovány určenými pověřenými subjekty a na letišti jsou dodány aerolinkám, resp. jejich handling agentům. Pro získání tohoto povolení musí podniky provést řadu opatření, např. musí být ustaven jeden pověřený pracovník pro bezpečnost letecké přepravy a nejméně jeden jeho zástupce. Kromě toho musí být všichni zúčastnění vyškoleni, musí být vypracovány bezpečnostní koncepty a v případě potřeby provedena i stavební opatření pro ochranu příslušného prostoru před vstupem nepovolaných osob. Následně provede zkoušku a validaci přímo na místě Spolkový úřad pro leteckou dopravu.

Po 25. březnu 2013 musí všechny firmy bez platné validace předat své nyní „nezajištěné“ letecké zásilky před odesláním způsobilé servisní firmě a touto firmou je nechat samostatně zkontrolovat, zrentgenovat a schválit. Lze očekávat, že to povede k významnému konkurenčnímu znevýhodnění, protože kromě zvýšených nákladů musí dotčené firmy vzhledem k prodlouženým dobám vyřízení a čekacím lhůtám počítat s prodlevami dodávek.

„Jsme velmi hrdí a šťastní, že můžeme patřit k prvním 100 firmám v Německu, které obdržely status od Spolkového úřadu pro leteckou dopravu. Tak firma Balluff nejen přispívá ke zlepšení bezpečnosti celosvětové letecké dopravy, ale můžeme svým zákazníkům i nadále zaručit takovou kvalitu dodavatelských služeb, na kterou jsou od nás zvyklí. To je pro nás další milník v oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce, kterou budeme i v budoucnu důsledně sledovat.“ Hondo Santos/vedoucí úseku logistiky u firmy Balluff GmbH.

Kontakt

Naše tiskové oddělení se těší na Váše dotazy.

Poslat e-mail