Řešení pro balicí průmysl

Pro rychlý, bezpečný, stabilní a hygienický proces balení

Všechny oblasti balicího průmyslu

Firma Balluff nabízí vhodná řešení pro celý balicí průmysl a jeho různé stupně – primární, sekundární a koncový: snímače, systémy, průmyslové sběrnice a konektorovou techniku. Řešení jsou zaměřena na různé průmyslové oblasti jako například: farmaceutický a kosmetický, potravinářský, tabákový nebo nápojový průmysl.

Primární stupeň Sekundární stupeň Koncový stupeň
Formování Třídění Paletizace
Plnění Kartonování Páskování
Uzavírání Foliování Uzavírání

Flexibilita a procesní spolehlivost

Výrobky Balluff zaručují nejvyšší míru flexibility a nezměrnou procesní spolehlivost. Rychlé a časté změny formátu jsou snadno proveditelné. Balluff systémy splňují všechny normy a požadavky jako jsou například hygienické regule a zvládá i vysoké nároky v citlivých oblastech: např. při ochraně před plagiáty, sledování a lokalizaci, kontrolách přístupu atd. Balluff produkty jsou dostupné po celém světě a mají mezinárodní certifikaci.

Vyšší efektivita, nižší náklady
IO-Link šetří čas i náklady při procesech plnění a balení

Vysoké efektivity můžete dosáhnout s rozhraním IO-Link u procesů, které využívají rozsáhlé procesní linky jako je tomu například u stáčení nápojů. IO-Link je univerzální, na sběrnici nezávislé rozhraní, které přenáší všechny signály od snímačů/akčních prvků k řídicímu systému, který podle daného stavu přesměrovává všechny řídící data ke snímačům a akčním prvkům. IO-Link usnadňuje a umožňuje integraci všech snímačů do sběrnicové topologie.

S rozhraním IO-Link získáte komplexní, nepřetržitou diagnostiku a automatizovanou parametrizaci IO-Link zařízení přes řídicí systém. Zapojení a instalace systémů s rozhraním IO-Link je velmi snadná, protože stačí k jejich propojení pouze standardní 3-žilový nestíněný průmyslový kabel.

Správné plnění farmaceutických blistrů – pouze jeden snímač stačí pro zajištění požadované kvality

Při plnění farmaceutických blistrů je důležité, aby tvarovky přizpůsobené balenému výrobku byly správně a kompletně naplněny. Tyto aplikace lze spolehlivě kontrolovat pomocí kamerového snímače BVS Vision.

Díky tomuto snímači je možné v jednom kroku kontrolovat: přítomnost, natočení a správné umístění. Tento snímač umožňuje provádět více kontrol současně.

Kamerový snímač Vision se přizpůsobí Vaší aplikaci. I při kontrole různých produktů dokáže bezpečně rozeznávat všechny části příslušného prvku. Za tímto účelem lze jeho inspekční nástroje přizpůsobit různým kontrolním úlohám, přičemž je možné nástroje vzájemně kombinovat, aby bylo možné kontrolovat i více vlastností současně.

Další výhodou je možnost kdykoliv přizpůsobit nastavení – i během procesu. Pomocí kamerového snímače Vision lze spolehlivě provádět časté změny formátu a přizpůsobovat systém různým typům obalů.

Přehled Vašich výhod

  • maximální disponibilita zařízení
  • rychlé a spolehlivé změny formátu i produktu
  • vysoká flexibilita i při složitých úlohách
  • vysoká efektivita v celém procesu balení
  • optimální produktové linky
  • produktivní procesní řetězce
  • maximální kvalita

Další informace k aplikaci

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář