BIC Q40 obousměrný přenos dat

Obousměrný indukční přenosový člen přenáší energii a data

Bezkontaktní přenos

Klasické konektorové propojení se stává díky indukčním vazebním členům nadbytečné. Pomocí těchto členů lze zajistit přenos energie a dat přes vzduchovou mezeru. Data lze navíc přenášet v obou směrech, pokud je použit nový obousměrný indukční vazební systém v pouzdře Unicompact 40×40 s rozhraním
IO-Link.

Spojení nepodléhající opotřebení zvyšuje disponibilitu strojů

Spolehlivé spojení nepodléhající opotřebení zvyšuje disponibilitu strojů a přispívá ke snižování prostojů. Tím se zvyšuje produktivita.

Plug and play

Bezkontaktní přenos dat přes standardní rozhraní IO-Link je nastaven transparentně. To znamená, že systém BIC funguje na pozadí a může být integrován bez parametrizace jako prvek “Plug and play“ mezi master modul a zařízení.

Bez ohledu na IO-Link verzi, systém nabízí plnohodnotné IO-Link rozhraní. Události, parametrická a procesní data se přenášejí přímo mezi master modulem a zařízením.

Mechanicky oddělené a elektricky spojené:
Obousměrné BIC – bezkontaktní rozhraní IO-Link

  • simultánní ovládání akčních prvků a sběr signálů od snímačů
  • AUX-Power pro akční prvky lze spínat a rozpínat
  • velmi snadná instalace přes systém „plug and play“
  • funkce IO-Link až k požadovanému zařízení
  • flexibilní přenos procesních dat

Nejvýznamnější oblasti použití

  • otočné stoly (u montážních linek a obráběcích strojů)
  • držáky obrobků (například zařízení pro upínání obrobků u obloukových svařovacích hlav)
  • stroje s výměnnými nástroji (lisy, vstřikolisy)

Příklad použití

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář