Identifikace dílů a určování polohy s vysokou přesností

Světelné pole BLA s vysokým rozlišením umožňuje různé způsoby měření

Je-li při výrobě, balení nebo při kontrole jakosti třeba identifikovat různé předměty, je nové světelné pole BLA s vysokým rozlišením ideální. Protože identifikuje, srovnává nebo třídí předměty již na základě minimálních rozdílů velikosti nebo výšky.

Intuitivně ovládané zařízení se snadno uvádí do provozu. Je tvořeno výkonným laserovým vysílačem a přijímačem a pracuje naprosto autonomně – bez dalšího příslušenství jako ovladač, PC nebo speciální software.

Dosah je až 2 m. Prostupný a dobře viditelný světelný pás poskytuje vynikající rozlišení 0,01 mm.

Aplikace

Multifunkční zařízení nabízí různé způsoby měření, jako např. průměr předmětu, polohu předmětu, šířku mezery, polohu mezery, polohu hrany. K tomu může uživatel pomocí tlačítek uložit až šest různých předmětů a potlačit rušivé předměty v měřicím poli (blanking). Možné je i souběžné použití různých způsobů měření: např. kontrola průměru předmětu při současném zjišťování polohy předmětu.

BLA je univerzálně použitelný – díky robustnímu kovovému krytu i ve zvlášť náročných podmínkách:

  • vysoce přesná kontrola a zjišťování polohy
  • jednoduché a rychlé třídění dílů podle velikosti, příp. průměru
  • zajištění a kontrola jakosti, např. výšek předmětů, rozměrů mezer
  • přesné zjišťování vodicích hran i u poloprůhledných materiálů

příklad použití: kontrola výšky a průměru lahví v plnicím provozu

Světelná pole BLA se používají v plnicím provozu pro kontrolu správného plnění a uzavření lahví. Světelné pole nejdříve zjišťuje šířku hrdla lahve a porovná ji s předem zadanými hodnotami. Použití digitálních vstupů umožňuje rychlou a bezporuchovou volbu správného uzávěru. Po našroubování víčka další BLA zkontroluje, zda uzávěr na láhev dosedá úplně a těsně. Přitom zařízení zjišťuje výšku lahve a porovnává ji s přípustnou požadovanou hodnotou. I zde se používají jen digitální výstupy.

Příklad použití: stroj na navíjení drátu

Drát je plně automaticky navíjen na cívku. Přitom je třeba zajistit, aby se tloušťka drátu neměnila. Současně se sleduje, zda je drát rovnoměrně navíjen po celé šířce cívky. Se světelným polem BLA lze tuto aplikaci spolehlivě vyřešit pomocí jediného zařízení, protože díky dvěma analogovým a třem digitálním výstupům lze současně zjišťovat a předávat údaje o poloze i tloušťce drátu.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář