S moderní technikou pohonů zvýšit produktivitu a šetřit zdroje

Řešení pro měření dráhy a senzorová řešení s vysokou účinností

Pokud chcete zvýšit produktivitu, spojit procesy do sítě a šetřit zdroje, jsou podmínkou efektivní, inteligentní a regulované pohony s vestavěnou nebo integrovanou senzorikou poskytující zpětnou vazbu a systémy ke snímání polohy.

Balluff nabízí široký sortiment snímačů a systémů měření dráhy nejrůznějších technologií, které jsou speciálně dimenzovány pro moderní požadavky elektrické, hydraulické a pneumatické techniky pohonů.

S řešeními pro měření dráhy a senzorovými řešeními Balluff jste o krok napřed! 

Systém měření dráhy Micropulse BTL – Stab
Systém zpětné vazby pro hydraulické osy integrovaný v tlakové oblasti válce

 • odolný vůči tlaku do 1 000 bar: pro výkonné vysokotlaké válce
 • analogické, digitální, sběrnice, varianty Ethernet: rozmanitá rozhraní při stejné mechanické úpravě šetří dobu montáže
 • s mezinárodními schváleními pro exploze: globálně použitelné
 • v pouzdru 34 mm z ušlechtilé oceli: pro kompaktní válce

Příklad použití

Hydraulické válce s kompaktním systémem zpětné vazby Micropulse

Systém zpětné vazby motoru s Code-Disc BML

Systém zpětné vazby BML S1-G pro přímé pohony do 48 m – možnost více rotorů

Vysoce přesný systém měření dráhy pro větší zdvihy měří s absolutní přesností a je použitelný pro více rotorů. To znamená, že referenční body jsou k dispozici okamžitě po zapnutí a současně lze měřit polohu více rotorů, které se pohybují na jednom statoru.

 • Rozlišení až 1 µm zvyšuje účinnost a kvalitu pohonu
 • vysoká dynamika a rychlost zrychlují výrobu
 • s různými rozhraními (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) podporují datovou komunikaci bez poruch

Příklad použití

Přímý pohon s magneticky kódovaným měřením dráhy: BML S1G

Přímý pohon s magneticky kódovaným měřením dráhy: BML S1G

Systém absolutní zpětné vazby BML Code Disc – plně integrovatelný

Permagnet-Encoder-Feedback BML je alternativa k původním magnetickým, indukčním nebo optickým řešením pro přesné řízení motoru a pohonů.

 • absolutní systém měření: žádné náročné najíždění referenčního bodu
 • malá konstrukce: jednoduše integrovatelné pro kompaktní pohony
 • Excentrická poloha snímače: necitlivé vůči tolerancím kruhového pohybu
 • necitlivé vůči nečistotě a nánosům: vysoká provozní bezpečnost

Příklad použití

Systém zpětné vazby motoru s BML Code Disk

Hydraulické válce s kompaktním systémem zpětné vazby Micropulse

Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku BES – zjišťují polohy ventilů a koncové polohy hydraulických válců pod tlakem

 • odolné vůči tlaku do 500 bar: procesní bezpečnost
 • různá provedení: mini, krátké, široké, dlouhé: optimalizované pro jakékoli použití
 • Analogový výstup: snímač vzdálenosti odolný vůči tlaku pro krátké zdvihy
 • Chráněné proti explozi: univerzálně použitelné

Příklad použití

Vysokotlaké indukční snímače integrované v hydraulickém válci

Vysokotlaké indukční snímače integrované v hydraulickém válci

Snímače tlaku BSP – pružné a spolehlivé zjišťování tlaků

 • kompaktní provedení pouzdra
 • IO-Link, analogový, digitální
 • lokální ukazatel tlaku
 • do −40 °C

Příklad použití

Snímače tlaku pro zjišťování tlaku provozních médií

Snímače tlaku pro zjišťování tlaku provozních médií

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář