Zabránění chybám ve výrobním procesu

Jak Poka Yoke zajišťuje kvalitu a produktivitu

Poka Yoke

Jak Poka Yoke funguje

Optimální výroba vyžaduje dodržení vysokého standardu kvality. To se může nastavit cíleným managementem chyb s Poka Yoke už při probíhajícím procesu.

Celá produkce musí být transparentní, takže je každý jednotlivý krok rozeznatelný. Pro prevenci chyb tak mohou být včas identifikována typická slabá místa a přijata protiopatření.

To poskytuje bezpečnost výroby, umožňuje rychlé opravy a okamžité přizpůsobení při měnících se požadavcích. Tato transparentnost a flexibilita je zaručena díky odpovídající senzorice.

Proces Poka-Yoke: identifikace, implementace a kontrola


Krok 1: identifikace problémového místa
Typickými zdroji chyb jsou chybějící a špatné díly, nedostatečné vyhodnocení barev, nedostatečný průběh montáže nebo také manuální zadávání údajů a nastavení stroje. Ty musí být rozpoznány nebo předjímány.

Typická slabá místa

Zdroj chyb špatné a chybějící dílyZdroj chyb nedostatečný průběh montážeZdroj chyb otáčky závituZdroj chyb použití barvy
Jsou k dispozici všechny díly a jsou správně zvolené? Jsou všechny díly správně namontované? Jsou úplně provedené otáčky závitu? Souhlasí všechny barvy?

Krok 2: implementace rozpoznání chyby

Pro zabránění chybě kontrolují senzory a systémy Vision, zda jsou všechny procesní kroky řádně provedeny.

Porovnání pozice, barvy a materiálu

Pokud mají být zkontrolovány objekty a jejich pozice, používají se například senzory pro měření dráhy a vzdálenosti. Tak sledují lineární převodníky posuvu správné umístění nástrojů. A rotační pohyby kontrolují magneticky kódované měřicí systémy dráhy.

Optoelektronické senzory rozpoznají odpovídající barvy, správný materiál nebo rozdíly tvaru. Pomocí senzorů Vision se provádí různé kontrolní úlohy v jednom kontrolním kroku. Ty spolehlivě snímají přítomný/chybějící díl nebo znak, kontrolují jeho polohu a rozměr. A ověřují různé kódy.

Srovnání vzoru úspěšně provedenoSrovnání vzoru nebyl úspěšně provedenoKontrola správné pozice nástrojů lineárními převodníky posuvuSenzory Vision BVS přebírají několik kontrolních úloh v jednom kontrolním kroku
Srovnáním vzoru (horizontální, vertikální a při otáčení o 360°) kontrolují senzory Vision BVS přítomnost ložisek a jejich vzdálenost. Lineární převodníky posuvu kontrolují správné umístění nástrojů. V jednom kontrolním kroku kontroluje senzor Vision BVS různé úlohy

Krok 3: řízení odchylek

Pokud se kontrolovaný objekt liší od zadaného prototypu, jsou k dispozici tři postupy pro řízení odchylky: dodatečné zpracování, nové hodnocení nebo vyřazení. K tomu se používají systémy RFID.

RFID úplně zaznamenává každý procesní krok: všechny použité výrobní díly, všechny použité materiály a provozní prostředky s časem, místem a průběhem. Tyto informace o provedení, procesu a původu se automaticky zadokumentují.

Všechny informace jsou k dispozici v reálném čase. To umožňuje kompletní sledování a provádění opravy v průběhu procesu. Chybné výrobky se vyloučí: nově vyhodnotí, dodatečně zpracují nebo vyřadí. Při dodatečném zpracování se znovu vrátí do výrobního procesu. Již provedené kroky se přeskočí.

Tato dohledatelnost vytváří štíhlý proces výroby, zjednodušuje dodávky Just-in-time a zajišťuje kvalitu produkce. Protože RFID poskytuje transparentnost, znamená to kompletní přehled o všech úrovních.

Identifikace chybných výrobků systémy RFID

RFID zaručuje vyloučení chybných výrobků, aby mohly být dodatečně zpracovány, nově vyhodnoceny nebo vyřazeny.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář