Kapacitní snímače s analogovým výstupem

Analogové snímání objektů/hladiny

Analogové snímače Balluff BCSAnalogové kapacitní snímače snímají objekty bezkontaktně. To znamená, že snímaný objekt není vystaven mechanickému opotřebení a výsledek měření není negativně ovlivněn barvami nebo strukturou povrchu. V případě objektů z různých materiálů se výstupní signál od normálního výstupního signálu 4...20 mA liší, ale je ho možné vrátit pomocí snadné kalibrace opět na normální výstupní signál.

Možnosti aplikace

  • Selekce materiálů
  • Měření tloušťky nekovové vrstvy
  • Sledování tloušťky produktu
  • Měření výšky
  • Stanovení průměrů
  • Statický/dynamický posun
  • Záznam souososti
  • Koncentricita a excentricita
  • Axiální a radiální odchylka od souososti
  • Sledování přesnosti lícování

Analogová kontrola vzdálenosti při sledování výšky víka


Analogová kontrola vzdálenosti pro sledování výšky víka