Kontrastní snímače

Pro rychlé a spolehlivé rozpoznání tiskových značek

Snímače kontrastu BalluffKontrastní snímače jsou ve své podstatě difusní snímače s vysokým rozlišením, které rozlišují své objekty podle jejich odstínu šedi. Barva, jas a lesk tak mají silný vliv na výsledek měření. Při malých rozdílech odstínu šedi je třeba dbát na konstantní vzdálenost měření. Rozlišení snímače se snižuje s rostoucí snímací vzdáleností. Pro rozmanité použití snímačů je k dispozici několik řad s různými druhy světla a funkcemi.

Aplikace

  • Rozpoznávání barevných značek na obalovém materiálu
  • Synchronizace řezných a oddělovacích procesů
  • Kontrola lepidla, inkoustu a barvy
  • Kontrola polohy tiskových předloh
  • Rozpoznání předmětů na bázi kontrastu

Snímače kontrastu pomáhají při přesném vyřezávání a vysekávání blistrů

Snímače kontrastu pomáhají při přesném vyřezávání a  vysekávání blistrů