Úhlové optické závory

Vidí za roh

Úhlové světelné závory BalluffCo se týče přesnosti, detekce malých dílů a detailů, jsou úhlové optické závory nedostižné. Navazují na řadu osvědčených vidlicových optických závor a disponují podobnými technickými parametry. Jejich speciální konstrukce a geometrie paprsku jim umožňuje instalaci ve stísněných místech a snímaní objektů téměř ve všech směrech. Balluff úhlové optické závory disponují variantami jak s červeným světlem tak laserem.

Aplikace

  • montážní a manipulační technika
  • robotické systémy
  • řízení polohy a umístění

Vaše výhody

  • mimořádně flexibilní montáž díky speciálnímu úhlovému tvaru, snadná montáž i ve stísněných podmínkách
  • nejbezpečnější způsob snímání objektů, protože světelný paprsek musí být fyzicky přerušen: snímání s vysokou přesností
  • rychlé uvedení do provozu - odpadá nastavení vysílače nebo přijímače, snadné zapolohování díky viditelnému světelnému bodu
  • vysoká funkční spolehlivost - není možné vzájemné rozladění vysílače a přijímače

Produkty

Úhlové optické závory