Ultrazvukové snímače s funkcí synchronizace

V jedné řadě: jeden vedle druhého

Aby bylo možné ultrazvukové snímače namontovat v sérii v omezeném prostoru, mají některé Balluff ultrazvukové snímače funkci synchronizace. Předností funkce synchronizace spočívá v tom, že vedle sebe umístěné snímače se navzájem neovlivňují. Chybná sepnutí jsou tak eliminována.

Synchronizované zapojení snímačů je dosaženo vzájemným propojením SYNC vodičů/pinů. Synchronizované snímače pak začnou vysílat ultrazvukové impulsy současně. Nejpomalejší snímač určuje dobu cyklu.