Vidlicové optické závory BGL:

jednocestné optické závory nabízejí jedinečné přednosti

Neporazitelné v provozní spolehlivosti a přesnosti

Balluff GabellichtschrankenPředevším v oblasti provozní spolehlivosti a přesnosti jsou vidlicové optické závory neporazitelné. Procesní spolehlivost je zvýšena díky kompaktní konstrukci s vysílačem a přijímačem v jednom pouzdře. Tato konstrukce maximálně usnadňuje proces montáže a nastavování.

Shodná mechanická a optická osa

Již během fáze konstrukce bylo u těchto snímačů počítáno se zásadní předností: mechanická osa mezi vysílačem a přijímačem je vždy shodná s optickou osou. Tak lze začlenit snímač do aplikace jako jeden kompaktní prvek pouze s jednou osou.

Spolehlivé a flexibilní

Vysoké optické rozlišení a přesnost opakování jsou vlastnosti, které umožňují optimální začlenění této řady snímačů do každého stroje. Při návrhu stroje si konstruktér může zvolit ideální velikost snímače z devíti různých variant, nabízející rozteč vidlice od 5 do 220 mm. Standardizované upevňovací otvory umožňují využívat standardizovaný, nákladově efektivní montážní koncept.

Jednoduchá montáž

Vidlicové optické závory ukazují svoje přednosti nejen v sofistikované konstrukci s robustním kovovým pouzdrem, ale i jednoduchou montáží a především snadným zaměřením na snímaný objekt. Další výhodou pro uživatele je možnost elektrického zapojení prostřednictvím jednoho konektoru, respektive provést zapojení pouze s jediným kabelem. Díky tomu dosáhnete značného konstrukčního zjednodušení a snížíte i náklady.

S červeným a infračerveným světlem nebo laserem

Balluff vidlicové optické závory mohou být v provedení s červeným, jakož i infračerveným světlem nebo s laserem. Kromě toho jsou dostupné i verze s LED zaměřovacím bodem. Tyto závory mají ve srovnání s normálními LED s červeným světlem velmi malý a přesný světelný bod, který je stále dobře viditelný i při velkých roztečích vidlic. Tak bylo dosaženo ještě snadnějšího zaměření na snímaný objekt.

Široký aplikační rozsah

Vidlicové a úhlové optické závory nacházejí uplatnění především v montážní a manipulační technice, ale díky speciálním provedením je oblast použití téměř neomezená. Typové řady pro rozeznávání transparentních objektů ukazují svoje prvenství při rozeznávání fólií, skel nebo lahví. Díky rychlé montáži a žádnému nebezpečí v podobě špatného zapolohování vysílače proti přijímači se tyto snímače vyznačují jednoduchým a rychlým uvedením do provozu a vysokou provozní spolehlivostí.

Typové řady pro detekci kapalin snímají bezchybně úrovně naplnění v lahvích a stejně spolehlivě detekují vzduchové bubliny v průhledných hadicích nebo trubičkách. Právě u velmi malých nádob, kde jiné snímače pracující na jiných principech selhávají, poskytují tyto snímače spolehlivé a robustní řešení.

Analogová vidlicová optická závora se světelným pásem

Špičkou mezi vidlicovými optickými závorami je analogové provedení BGL-C s výkonným světelným pásem. Toto provedení nejen, že snímá objekty nebo hrany objektů, např. hrany pásů s absolutní spolehlivostí, ale také zcela přesně. Seřízení a zapolohování do požadované polohy se tak stává dětskou hrou. Integrované vzduchové čistící trysky zajišťují, že na snímacích plochách nemohou ulpívat nečistoty.

Vaše výhody

  • Vysoká procesní spolehlivost, protože vysílač a přijímač jsou na sebe pevně nasměrovány
  • Časová úspora díky jednoduché montáži a rychlému uvedení do provozu. Odpadá seřizování!
  • Ze čtyř různých řad jednoduše vyberete tu optimální: podle typu světla ideálního pro snímání objektů nebo polohování, detekci miniaturních součástek nebo pro znečištěná prostředí
  • Navíc speciální provedení nabízející nová řešení: pro snímání transparentních materiálů, detekci vody nebo snímání polohy okraje dráhy (pásu)

Počítání průhledných lahví pomocí vidlicových optických závor BGL pro snímání transparentních materiálů