Smartlevel

Kapacitní snímače překračující hranice

Kapacitní snímače Balluff Smartlevel Výkonné kapacitní snímače Smartlevel ukazují své přednosti v aplikacích, kde jiné snímače již selhávají. Snímače Smartlevel nabízejí větší potenciál než jiné snímače, protože umožňují realizovat aplikace, které se dosud nedaly zvládnout a to i v kritických podmínkách.

I v obtížných situacích

Smartlevel

  • kompenzují vlhkost, pěnu a ulpívání
  • snímají přes více než 10 mm silné stěny ze skla nebo plastu
  • detekují kapaliny i vysoce vodivá média

Smartlevel – snižují náklady

Díky

  • instalaci bez seřízení a bez potřeby čištění ve většině aplikací
  • snížení spotřeby materiálu a nižším konstrukčním nákladům (např. odpadají obtokové trubice)

Snímače Smartlevel rozšiřují spektrum aplikací, zvyšují jejich spolehlivost a optimalizují výrobní procesy.

Kontrola hladiny v plnících zařízeních