Systémy a individuální řešení

Jak uživatelé profitují z fundovaného know how výrobce.

Co znamenají „individuální řešení“

Pro implementaci systémů máte u firmy Baluff k dispozici profesionální management projektů. Vznikají tak řešení šitá na míru, která jsou dokonale přizpůsobena vašim požadavkům. Takto jsou zaručena nejpraktičtější a nejhospodárnější aplikace.

Našimi systémy vytváříme vaše řešení speciálně pro vaši aplikaci. Navíc u nás dostanete individuální software pro mobilní i stacionární komunikaci. Cíleně tak používáte fundované know how výrobce.

Na vaše přání zaručíme dokonalou integraci. Provádíme totiž instalaci a uvedení provozu, jakož i přizpůsobení na místě. To zvyšuje produktivitu i efektivnost. Informujte se podrobněji o těchto individuálních řešeních.

Jak cíleně používat know how výrobce
na příkladu individuálního řešení s aplikací Tool-ID

Produkty
Čtečka RFID, anténa, paměťové médium a síťová část

Systém

  • Hardware – stojan, rozvodná skříň, panelový PC a příslušenství
  • Vizualizace – editace (softwarová) načtených dat a zobrazování na obrazovce
  • Inteligence – komunikace s řízením stroje, převedení protokolu RFID do strojového jazyka

Řešení

  • Instalace – upevnění stojanů na podlaze nebo stroji, zajištění zásobování elektřinou (natažení kabelů, …)
  • Uvedení do provozu a přizpůsobení – vytvoření komunikace se strojem, přizpůsobení uživatelského rozhraní na mapování dat používané zákazníkem, přizpůsobení vizualizace požadavkům zákazníka (konfigurace) atd. až k individuálnímu školení pro systém používaný zákazníkem
  • Koordinace – šetření, pověření a koordinace třetích firem, např. instalační firmy nebo výrobce strojů, koordinace instalace a uvádění do provozu po domluvě se zákazníkem atd.

K postupu

Po vysvětlení možností RFID budou zjištěny podmínky na místě (stroje, nářadí, montážní situace atd.) a vypracován profil požadavků podle vašich specifikací. Bude vymezen rámec nákladů a navržena optimální konfigurace systému. Po poradě s vámi zvolíme vhodný hardware a stanovíme harmonogram uvedení do provozu.
Při realizaci se zaměřujeme na hardware a software a provádíme individuální úpravy. Po splnění všech specifikací se funkčnost ověřuje v testech. U každého stroje bude provedena společná přejímka. Na přání pro vás můžeme zajistit také školení.

 

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář