Příručka pro vyřizování operací RMA

Příručka jako soubor PDF

Vážení obchodní partneři,

pro rychlé a efektivní vyřízení Vašich požadavků na zboží zasílané zpět výrobci jsme připravili nový systematický postup vyřizování tzv.

RMA operací.

 1. Pro zpětné zasílání výrobků potřebujete formulář RMA. Tento formulář i příručku najdete ke stažení na naší domovské stránce na adrese www.balluff.cz/RMA.
 2. Vyplňte prosím formulář a prohlášení o dekontaminaci, a to úplně a pravdivě.
 3. Tlačítkem Odeslat nám odešlete formulář RMA. Potvrdíte tím pravdivost obsahu.
 4. Do 2 pracovních dnů obdržíte příslušné číslo RMA včetně zasílací dokumentace. Mějte prosím na paměti: Při neúplných údajích na formuláři RMA může dojít ke zpoždění ve zpracování.
 5. Vytiskněte zasílací dokumentaci a přiložte ji k zásilce.

Mějte prosím na paměti, že u zboží, které bude zasláno bez čísla RMA, může dojít ke zpoždění ve zpracování. Případně Vám zboží může být zasláno zpět nezpracované.

Podmínky RMA

 • Originální balení výrobků nesmí být polepeno ani poškozeno.
 • Při zpětném zaslání pro vrácení zaplacené ceny musí být zpětná zásilka provedena v nepoškozeném a neotevřeném balení.
 • Poškození při přepravě je nutno okamžitě nahlásit příslušnému dopravci.
 • Dbejte na balení elektronických součástí zajišťující antistatickou ochranu (ESD).
 • Náklady na opravu/testování, nové balení a příslušenství budou účtovány zvlášť. Obdržíte odhad nákladů. Tyto náklady budou samozřejmě zúčtovány s opravárenským výkonem.
 • Zašlete výrobek do 5 pracovních dnů s uhrazeným dopravným a pojištěný na adresu příjemce na zasílacím dokladu.
 • Přidělené číslo RMA platí jen pro tuto zásilku.