Használati feltételek

Magánéletének és személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal az adatvédelmi intézkedéseinket szeretnénk átláthatóvá tenni.

Személyes adatainak megszerzése és feldolgozása

Honlapunk meglátogatása során a webkiszolgáló rendszeresen tárolja azt az IP-címet, amelyet internetszolgáltatója kiosztott az Ön számára, annak a honlapnak a címét, ahonnan érkezett, valamint a látogatás időpontját és időtartamát. A mentett adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, harmadik félnek sem kereskedelmi, sem más célra nem adjuk át.

Személyes adatokat csak akkor tárolunk, ha Ön erre minket önként felhatalmazott (például a regisztráció során, egy kérdőívben vagy egy megállapodás megkötésekor). Kijelentjük, hogy adatait minden esetben titkosan kezeljük, és nem adjuk tovább harmadik félnek, hacsak ehhez beleegyezését nem adja, vagy ha hatósági előírás erre kötelez minket.

Szolgáltatók bevonása

Ha szolgáltatások nyújtása céljából kapcsolatba lépünk a szolgáltatónkkal, akkor szerződéses kötelezettséget vállalnak adatvédelmi előírásaink betartására.

Az adatkezelés célja

A Balluff személyes adatait a honlap műszaki adminisztrációjára, ügyfélkezelésre, a kívánt termékek és szolgáltatások rendelkezésre bocsátására, valamint marketingre használja, és ezt csupán az ehhez szükséges terjedelemben teszi. Más egyéb célra személyes adatait kizárólag akkor használjuk, ha ehhez beleegyezését adja és nem áll fenn semmilyen törvényi kötelezettség.

Hozzáférési és módosítási jog

Önnek mindig jogában áll nálunk tárolt személyes adatait ellenőrizni, illetve jogosult ezeket helyreigazítani, amennyiben hibásnak tartja őket.

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései vannak, adatvédelmi megbízottunk készséggel áll rendelkezésére. Ehhez elegendő az adatvédelmi megbízottat e-mailben megkeresnie (az e-mail címet lásd lent), illetve az impresszumban megadott e-mail címre egy levelet írnia.

Visszavonási jog

A személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását jogosult a jövőre nézve bármikor visszavonni. Ehhez elegendő az adatvédelmi megbízottat e-mailben megkeresnie (az e-mail címet lásd lent), illetve az impresszumban megadott e-mail címre egy levelet írnia.

Személyes adatainak tárolása

Amennyiben eltérő törvényi kötelezettség nem áll fenn a Balluff az Ön személyes adatait csak az ahhoz szükséges ideig tárolja, hogy a kívánt szolgáltatásokat, illetve azokat a szolgáltatásokat nyújtsa, melyekhez hozzájárulását adta. A Balluff emellett adatait addig tárolja, amíg azokra marketing célból szüksége van.

Biztonság

A Balluff megteszi az ahhoz szükséges műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket, hogy személyes adatai manipulációval, adatvesztéssel és jogosulatlan hozzáféréssel szemben védve legyenek. Biztonsági intézkedéseink megfelelnek a technika mai állásának.

Az internetes adatrögzítéssel kapcsolatos kiegészítő megjegyzések

Ezen a honlapon az etracker GmbH ( www.etracker.de) marketing és optimalizálási céllal adatokat gyűjt és tárol. Ezekből az adatokból egy nem valós felhasználónevű profil állítódik össze. Ennek során cookie-k használatára is sor kerülhet. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyek az oldal látogatója által használt böngészőprogram ideiglenes mappájában tárolódnak. A cookie-k megkönnyítik a böngészőprogram ismételt felismerését. Az etracker technológiával nyert adatok az érintettek külön hozzájárulása nélkül kerülnek rögzítésre, és nem használódnak fel arra, hogy a honlap látogatóját személyesen azonosítsák, illetve a nem valós felhasználóhoz semmilyen személyes adatot nem kapcsolnak hozzá. Az adatok rögzítését és tárolását tetszőleges időpontban a jövőbe mutató hatállyal meg lehet tiltani.

Tartalom

A honlap tartalmát rendszeres időközönként ellenőrizzük és frissítjük. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy pontatlanságok vagy hibák található benne. A Balluff GmbH nem vállal semmi felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, teljességéért, helyességéért és minőségéért. Az ezen információk használatából vagy nem használatából levezetett, a Balluff GmbH vállalattal szemben támasztott anyagi vagy eszmei szavatossági igények alapvetően ki vannak zárva, hacsak ezek bizonyítható módon nem a Balluff GmbH szándékos vagy durva hanyagságából eredeztethetők. A Balluff GmbH fenntartja magának a jogot, hogy az ezen honlapon szereplő információkat módosítsa vagy eltávolítsa.

Szerzői jogok

Az ezen a honlapon megjelenő, a Balluff GmbH által előállított tartalmak szerzői joga kizárólag a Balluff GmbH tulajdona. Írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos ezen tartalmak bármilyen formában történő sokszorosítása vagy más egyéb célú felhasználása, ideértve a képeket, ábrákat, szövegeket, animációkat, hangfájlokat is.

Más honlapokra mutató hivatkozások

Internetes ajánlataink más honlapokra mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Semmilyen befolyással nem rendelkezünk arra nézve, hogy ezen honlapok üzemeltetői az adatvédelmi előírásokat betartják-e.

Szolgáltatóként saját tartalmaink általános törvényi megfelelőségéről gondoskodunk. Ezen saját tartalmainkat meg kell különböztetni más szolgáltatók adott esetben hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmaitól. Az ilyen hivatkozásokon keresztül elérhető és külön megjelölt harmadikfeles tartalmakért felelősséget nem vállalunk, és az ott szereplő tartalmakkal nem rendelkezünk. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakból, illetve az ezen információk használatából vagy nem használatából fakadó károkért kizárólag az érintett honlap szolgáltatója a felelős. A külső féltől származó megjegyzésekért a szerkesztőség csak akkor felelős, ha tudomással rendelkeznek ezekről, azaz az esetleges jogtalan vagy büntethető tartalmak meglétéről, valamint ezek használatának korlátozása műszakilag lehetséges és elvárható.