Balluff - Vorreiter in Sachen „Sichere Lieferkette“

Nieuwe EU-richtlijn voor luchtvracht met succes omgezet

Luchtvracht

De federale luchtvaartdienst Braunschweig, afdeling Stuttgart, heeft de sensorfabrikant en industrial networkingaanbieder Balluff uit Neuhausen a. d. F. op 21 maart 2012 met de status "door de overheid erkende bekende verzender" door een audit onderscheiden. Hiermee behoort Balluff tot de eerste 100 ondernemingen in heel Duitsland (van een geschatte 40.000) die vandaag al over deze belangrijke vergunning van de overheid beschikken. De klanten van de onderneming kunnen er zo zeker van zijn dat ze hun luchtvracht ook na 25 maart 2013 verder snel en betrouwbaar ontvangen.

Deze stap is voor Balluff een logisch gevolg van de EU-verordening nr. 300/2008, die de algemene voorwaarden voor de afwikkeling van luchtvracht in de civiele luchtvaart regelt. Zo moeten sinds 29 april 2010 nieuwe voorschriften i.v.m. de zogenaamde "veilige leverketen" van de EU-veiligheidsverordening VO (EG) nr. 300/2008 en de herwerkte uitvoeringsbepalingen toegepast worden. Hiermee komen uitgebreide veranderingen op de luchtvracht verzendende industrie af, die vooral de "bekende verzenders" (BV) betreffen. De oude status "bekende verzender", die tot nu toe in hoofdzaak op een eigen verklaring gebaseerd was, verliest op 25 maart 2013 zijn geldigheid.

Vanaf deze datum voldoen alleen luchtvrachtzendingen van een "door de overheid erkende bekende verzender", die aan de desbetreffende veiligheidsmaatregelen onderworpen, door gereglementeerde verantwoordelijken uitgevoerd en op de luchthaven bij de luchtvaartmaatschappijen of hun handling agents geleverd werden, aan alle vereiste voorwaarden van de procedure. Om deze vergunning te verkrijgen, moeten ondernemingen een hele reeks maatregelen nemen, zo moeten bijvoorbeeld een luchtveiligheidsverantwoordelijke en minstens een vertegenwoordiger aangeduid worden. Daarnaast moeten alle betrokkenen geschoold zijn, veiligheidsconcepten uitgewerkt en indien nodig ook bouwkundige maatregelen getroffen hebben om het betreffende bereik tegen het betreden door onbevoegden te beveiligen. Daarna vindt de keuring en validering direct ter plaatse door de federale luchtvaartdienst plaats.

Na 25 maart 2013 moeten alle ondernemingen zonder geldige validering hun nu "onveilige" luchtvracht voor het verzenden naar een daarvoor geschikte dienstverlener sturen en deze door hem laten controleren, röntgen en vrijgeven. Het valt te verwachten dat dit tot aanzienlijke concurrentienadelen leidt, want naast bijkomende kosten moeten de betreffende ondernemingen ook door bewerkings- en wachttijden met leververtragingen rekening houden.

"We zijn heel fier en gelukkig tot de eerste 100 ondernemingen in Duitsland te behoren die de status van LBA gekregen hebben. Hiermee draagt de firma Balluff niet alleen haar deel tot de verbetering van de veiligheid van het wereldwijde luchtverkeer bij, maar we kunnen onze klanten ook verder de leverservice garanderen die ze van ons gewoon zijn. Dit is voor ons een bijkomende mijlpaal op het vlak van "Supply Chain Security", waar we ook in de toekomst consequent naar zullen streven." Hondo Santos/afdelingshoofd logistiek bij Balluff GmbH.

Contactpersoon Marketing

Balluff B.V.
T.a.v. Huub Vaessen/Esther Faber
Europalaan 6a
5232 BC ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6579702
Fax 073-6579786

E-mail versturen