Fouten voorkomen in het productieproces

Hoe Poka Yoke de kwaliteit en productiviteit waarborgt

Poka Yoke

De werking van Poka Yoke

Een optimale productie vereist dat er hoge kwaliteitsnormen in acht genomen worden. Dit kan tijdens het lopende proces, door middel van gericht foutenbeheer met Poka Yoke.

De complete productie moet transparant zijn, zodat elke afzonderlijke stap zichtbaar is. Hierdoor kunnen typische problemen vroegtijdig worden vastgesteld en maatregelen getroffen worden om fouten te voorkomen.

Dit geeft productiezekerheid en maakt snelle correctieruns en snelle aanpassingen bij wisselende eisen mogelijk. Deze transparantie en flexibiliteit wordt gewaarborgd door de juiste sensortechnologie.

Het proces volgens Poka Yoke: identificeren, implementeren en controleren


Stap 1: Problemen vaststellen
Typische oorzaken van fouten zijn: ontbrekende en verkeerde onderdelen, onvoldoende evaluatie van kleuren, slechte installatieprocedure en ook handmatige gegevensinvoer en machine instelling. Deze fouten moeten herkend en voorkomen worden.

Typische problemen

Verkeerde en ontbrekende onderdelen Gebrekkig montageproces Schroefdraadgangen Kleurgebruik
Zijn alle onderdelen aanwezig en correct geselecteerd? Zijn de onderdelen correct gemonteerd? Zijn alle schroefdraadgangen aangebracht? Kloppen alle kleuren?

Stap 2: Foutherkenning implementeren

Om fouten te voorkomen, controleren sensoren en vision systemen of alle processtappen correct zijn uitgevoerd.

Herkenning van positie, kleur en materiaal

Wanneer voorwerpen getraceerd en hun posities gecontroleerd moeten worden, worden sensoren voor het meten van de positie en de afstand ingezet. Zo controleren lineaire transducers de correcte positionering van gereedschappen. En magnetisch gecodeerde wegmeetsystemen controleren alle draaibewegingen.

Opto-elektronische sensoren herkennen de juiste kleur, het juiste materiaal of textuurverschillen. Met vision sensoren worden in één controlestap verschillende controletaken uitgevoerd. Deze stellen betrouwbaar vast of een onderdeel of eigenschap aanwezig is of ontbreekt, ze controleren de positie en afmeting, en ze verifiëren verschillende codes.

Patroonherkenning doorstaan Patroonherkenning niet doorstaan Monitoring van correcte positie van gereedschappen met lineaire positiesensoren Optische sensoren BVS voeren meerdere controletaken in één controlestap uit
Door middel van patroonherkenning (horizontaal, verticaal en via rotatie van 360°) controleren vision sensoren BVS de aanwezigheid van lagers en hun afstand. Lineaire wegmeetsystemen monitoren de correcte positionering van gereedschappen. In één controlestap voert de vision sensor BVS verschillende controletaken uit.

Stap 3: Afwijkingen beheer

Als het gecontroleerde voorwerp van het vooraf vastgestelde prototype afwijkt, kan de afwijking op drie manieren aangepakt worden: nabewerken, opnieuw classificeren of afkeuren. Hiervoor worden RFID-systemen gebruikt.

RFID registreert tot in detail elke processtap: alle gebruikte productieonderdelen, materialen en gereedschappen, inclusief tijd, plaats en procesverloop. Deze uitvoerings-, proces- en broninformatie worden automatisch geregistreerd.

Alle gegevens staan in realtime ter beschikking. Dit maakt een volledige tracering en snelle correcties (zonder onderbreking) in het lopende proces mogelijk. Defecte producten worden eruit gehaald en opnieuw geclassificeerd, nabewerkt of afgekeurd. Bij een nabewerking worden ze weer in het productieproces opgenomen.

Deze traceerbaarheid creëert een lean productieproces, vereenvoudigt Just-in-Time-levering en waarborgt de productkwaliteit. Want RFID biedt transparantie; wat een compleet overzicht op alle niveaus betekent.

Vaststelling van defecte of gebrekkige producten met RFID-systemen

RFID waarborgt dat defecte of gebrekkige producten eruit gehaald worden, zodat ze nabewerkt, opnieuw geclassificeerd of afgekeurd kunnen worden.

Heeft u hulp nodig?

Service en support
Wenst u technisch advies?
Gelieve hier met ons contact op te nemen

Contact
Gelieve voor alle andere
vragen ons contactformulier te gebruiken