EtherCAT

Nog eenvoudiger dan de klassieke veldbus

EtherCAT-module met acht IO-Link-poorten, geïntegreerd display en webserver
Ook de nieuwe EtherCAT-module biedt volledige IO-Link-functionaliteit. Zo is deze eenvoudig en kostenbesparend te installeren. En zijn acht IO-Link-poorten zijn volkomen onafhankelijk van elkaar te parametreren en toe te passen. De IO-Link-poorten kunnen eveneens als standaard-E/A-poorten vrij worden geconfigureerd en leveren zodoende nog eens acht in-/uitgangen voor standaardsensoren en -actuators.

Zoals alle Ethernet-gebaseerde modules biedt ook de EtherCAT-module een geïntegreerde webserver en een geïntegreerd display voor de snelle diagnose zonder dat daarvoor extra hard- of software benodigd is. Enkel Internet Explorer starten en openen. De toestand van de module wordt dan direct weergegeven.

Nog eenvoudiger dan de klassieke veldbus

  • Automatische adrestoekenning
  • Zonder netwerktuning
  • Ingebouwde diagnose met foutopsporing
  • Geen switchconfiguratie en geen complexe handling van MAC- of IP-adressen

EtherCAT in één oogopslag
EtherCAT is de industriële Ethernet-technologie die door een uitstekende performance, lage kosten, flexibele topologie en eenvoudige bediening overtuigt.

Vrije topologiekeuze
Zo biedt EtherCAT vrije topologiekeuze zodat lijn, vertakking, structuur en ster willekeurig te combineren zijn. Deze flexibiliteit wordt door het aan- en afkoppelen van apparaten en segmenten tijdens het gebruik en door de vermogensredundantie van de ringtopologie versterkt.

Voor centrale en decentrale architecturen geschikt
EtherCAT is voor centrale en decentrale architecturen geschikt, ondersteunt master-/slave-, master-/master- en slave-/slave-communicatie en kan ondergeschikte veldbussen integreren. Met het EtherCAT-automatiseringsprotocol is ook het fabrieksniveau voorzien en maakt hiervoor gebruik van de bestaande infrastructuur.

EtherCAT ondersteunt maximaal 65.535 deelnemers, waarbij haar Fast-Ethernet-opzet een afstand tot 100 meter tussen twee deelnemers mogelijk maakt. Voor langere afstanden worden glasvezelkabels gebruikt.

Voor iedereen implementeerbaar
De open technologie die iedereen mag implementeren, is in 2003 geïntroduceerd en is sinds 2007 internationale standaard.

Heeft u hulp nodig?

Service en support
Wenst u technisch advies?
Gelieve hier met ons contact op te nemen

Contact
Gelieve voor alle andere
vragen ons contactformulier te gebruiken