EDI – elektronische data uitwisseling

Vergemakkelijk uw bestelling. Neem het voordeel van de snelle data uitwisseling.

Geschreven communicatie – in real-time

EDI – de elektronische data uitwisseling- maakt het mogelijk te communiceren in real-time en in schrift. Deze elektronische data uitwisselaar is geheel betrouwbaar. Dit omdat er geen handmatige input plaatsvindt.

Geen modale fragmentatie

U kunt modale fragmentatie en fouten voorkomen, verwerkingsknooppunten reduceren, verkorten van doorlooptijden voor uw materiaal, en de kwaliteit van uw stamgegevens verbeteren.

Gebruik EDI om productiviteit te verhogen en optimalisatie van toegevoegde waarde. Wees onder de indruk van de voordelen van elektronische communicatie.

De voordelen voor u:

  • Machine verwerking van documenten zonder administratie
  • Automatische bevestiging van uw inkooporders en van onze orders
  • Betrouwbare, gestuurde stamgegevens