Gebruiksvoorwaarden

De bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn voor ons belangrijk.  Met behulp van deze gebruiksvoorwaarden willen wij u onze maatregelen mb.t. de bescherming van uw persoonlijke gegevens transparant maken.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Als u onze website bezoekt, slaat onze server automatisch uw IP-adres die door uw internetprovider is toegewezen alsmede de webpagina waarmee u ons bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek op. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor statistieke doeleinden gebruikt. Een doorsluizing aan derden voor commercieel of niet commercieel  gebruik zal niet plaats vinden.

Persoonsgebonden gegevens zullen uitsluitend worden opgeslagen als u die aan ons vrijwillig, bijvoorbeeld d.m.v. registratie, een enquete of een contract aangeeft. We verzekeren u, dat we uw gegevens in alle gevallen vertrouwelijk zullen behandelen en niet aan derden zullen doorgeven, uitsluitend indien dit nader met u is overeengekomen of er een wettelijke opdracht voor ligt.

Algemene voorwaarden voor dienstverleners

Zodra wij dienstverleners inschakelen om ons van dienst te zijn worden zij door middel van een contract daartoe verplicht om onze bescherming van persoons- en data-gegevens te waarborgen.

Beoogde gebruik

Balluff gebruikt uw persoonlijke gegevens voor technische administratie van de webpagina’s, voor klantbeheer, voor de implementatie van de door u gewenste producten of dienstverlening en voor marketing in alle redelijkheid. Voor andere doeleinden worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt als u de uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven en er geen wettelijke beperkingen aan kleven.

Toegangsrecht

U heeft ter aller tijde het recht uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen op te vragen, te controleren en te wijzigen als zij naar uw mening onjuist zijn.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich tot de hiervoor aangewezen persoon richten. Hiervoor kunt u een e-mail aan ons sturen waarna wij de verantwoordelijke met betrekking tot de opgeslagen persoonsgegevens zullen benaderen en uw vraag zullen beantwoorden.

Annuleringsrecht

U heeft het recht de toestemming die u heeft afgegeven voor het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens in de toekomst te annuleren. Hiervoor hoeft u enkel een e-mail te sturen aan het adres zoals gemeld in het impressum.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

Balluff slaat uw persoonlijke gegevens op, zo lang als het nodig is om de door u gewenste dienstverlening of de dienstverlening waarvoor u uw toestemming heeft verleend te kunnen uitvoeren, voor zover er daartoe wettelijke verplichtingen bestaan. Daarnaast slaat balluff uw gegevens slechts voor een bepaalde tijd op om ze voor marketingdoeleinden te gebruiken.

Waarborging van uw persoonlijke gegevens

Balluff zet alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen invloeden van buitenaf, schade en ongeoorloofd gebruik. Onze veiligheidsmaatregelen komen overeen met de nieuwste stand van de techniek.

Extra nota aan Internet gegevensverzameling

Op deze website wordt met de technologie van Etracker GmbH (www.etracker.de) gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens wordt onder een speudoniem gebruikersprofiel aangemaakt. Hiervoor kunnen Cookies worden ingezet. Bij Cookies worden kleine tekstdata gebruikt die lokaal op de internetbrowser worden opgeslagen. Cookies maken het mogelijk om uw voorgaande gegevens te herkennen voor de internetbrowser. De door middel van de etracker-technologie verzamelde persoonlijke gegevens, mogen niet worden gebruikt om van de bezoeker persoonlijk verzamelde gegevens samen te voegen met persoonlijke gegevens over de houder van het pseudoniem. Er kan bezwaar gemaakt worden tegen het verzamelen van gegevens alsmede het opslaan ervan,  op elk gewenst moment in de toekomst.

Gebruik van de site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Balluff B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Balluff B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Balluff B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Balluff B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Voorts wordt geen aansprakelijkheid aanvaart alsmede geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Balluff B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Copyright

Balluff B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Balluff B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Balluff B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Opmerking

Voor vragen of opmerkingen relaterend aan deze site, kunt u contact opnemen met huub.vaessen@balluff.nl

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.