Najlepsza technologia sieci w celu zapewnienia niezawodnego przesyłu danych i większej efektywności

IO-Link

Co takiego szczególnego robi IO-Link?

Jako standaryzowany, uniwersalny i jednolity system w technologii sterowania IO-Link przesyła wszystkie sygnały z czujników do sterowania i przekazuje dane ze sterowania aż do najniższego poziomu elementów wykonawczych. Automatyzacja staje się jeszcze wydajniejsza, gdyż czujniki i elementy wykonawcze IO-Link mogą być parametryzowane i diagnozowane przez nadrzędne sterowanie. IO-Link umożliwia w końcu przeniknięcie systemu sterowania aż do poziomu czujnik/element wykonawczy. I to w najprostszy sposób. A to dzięki temu, że za pomocą IO-Link można szybko i jednolicie okablować najróżniejsze czujniki i elementy wykonawcze za pomocą standardowego przewodu trójżyłowego. Nie są konieczne specjalne systemy Bus, gdyż IO-Link działa niezależnie od fieldbus.

Zalety dla wszystkich zakresów automatyki

IO-Link oferuje znaczny potencjał optymalizacji i obniżenia kosztów w cyklu życiowym maszyn i urządzeń: dzięki prostej instalacji, centralnej parametryzacji przez sterowanie i ciągłym diagnozom, przez co odnosi się ogromne korzyści w różnych obszarach jak logistyka i planowanie, instalacja i uruchomienie, serwis i konserwacja. Ponadto znacznie zwiększa się dyspozycyjność instalacji. Tutaj możesz zobaczyć dokładniej, dlaczego to tak dobrze funkcjonuje we wszystkich obszarach.

Logistyka i planowanie → niższe koszty

 • uproszczone magazynowanie ze względu na jednolity, uniwersalny interfejs dla wszystkich wariantów
 • mniejsze nakłady na planowanie i zarządzanie, gdyż znacznie redukuje się liczbę wariantów i złącz
 • niewielkie koszty dzięki prostym, nieekranowanym przewodom przemysłowym
 • zwiększone bezpieczeństwo inwestycji ze względu na otwarty standard, rozpowszechniony wśród producentów
 • doskonałe przygotowanie na przyszłe wymogi dzięki ogromnej elastyczności w projektowaniu

Serwis i konserwacja → mniejsze nakłady

 • mniejsze nakłady na nadzór dzięki automatycznej samoregulacji
 • dłuższy czas pracy maszyny dzięki pewnemu rozpoznawaniu i lokalizacji błędów, szybkiej wymianie czujnika i centralnemu ustawianiu danych
 • mniej czynności konserwacyjnych dzięki dalekowzrocznemu rozpoznawaniu błędów

 Instalacja i uruchomienie → ogromny zysk na czasie

 • prosta integracja w środowisku fieldbus ze względu na jednolite złącza i tradycyjne, nieekranowane przewody przemysłowe
 • krótkie czasy uruchomienia, gdyż sterowanie przejmuje parametryzację
 • stopniowe rozszerzanie poprzez równoczesne zastosowanie binarnych i analogowych czujników/elementów wykonawczych

 Eksploatacja instalacji → znaczna stabilność

 • wysoka precyzja automatyzacji dzięki bezpośredniej transmisji danych
 • centralna parametryzacja przez sterowanie – również na duże odległości
 • bezpieczna samoregulacja, gdyż transmisja danych przebiega w sposób ciągły (np. utrzymywanie ustawionego poziomu, histerezy przełączania)
 • szybka wymiana czujnika i natychmiastowa zmiana formatu dzięki centralnej parametryzacji
 • Możliwość równoczesnego stosowania czujników/elementów wykonawczych standardowych oraz w systemie IO-Link

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj