Balluff - prekursor w kwestii „bezpiecznego łańcucha dostaw“

Nowa dyrektywa UE dla transportu powietrznego spełniona

Transport lotniczy

Dnia 21 marca 2012 Federalny Urząd ds. Lotnictwa w Braunschweig (ekspozytura Stuttgart) potwierdził producentowi elementów automatyki przemysłowej firmie Balluff . status „dopuszczonego urzędowo, znanego nadawcy“ . Dzięki temu Balluff należy do pierwszych 100 przedsiębiorców w całych Niemczech (spośród szacowanych 40 000), którzy już dziś posiadają to ważne urzędowe dopuszczenie. Klienci przedsiębiorstwa mogą więc być pewni, iż otrzymają swój ładunek transportowany drogą powietrzną szybko i bez problemów.również po 25 marca 2013.

Ten krok to dla firmy Balluff logiczne konsekwencja rozporządzenia UE nr 300/2008, które ustala warunki dla transportu powietrznego w lotnictwie cywilnym. Na ich podstawie stosowane powinny być od 29 kwietnia 2010 nowe przepisy dot. tak zwanej "bezpiecznej sieci dostaw" rozporządzenia UE (EG) nr 300/2008 dot. bezpieczeństwa i ich zmienione przepisy wykonawcze. W związku z tym wchodzą w życie obszerne zmiany dla przemysłu korzystającego z transportu powietrznego, które dotyczą przede wszystkim "znanych nadawców" (ZN). Dotychczasowy status "znanego nadawcy“, opierający się na własnym oświadczeniu, traci swoją ważność w dniu 25 marca 2013.

Od tego dnia ładunki transportu powietrznego „dopuszczonego urzędowo, znanego nadawcy“, zostałją poddane określonym działaniom z zakresu bezpieczeństwa: przetransportowanie przez zarejestrowanych agentów i dostarczanie na lotnisko przez linie lotnicze lub ich agentów, spełniając tym samym wszystkie wymagane warunki proceduralne. Aby uzyskać odpowiednie dopuszczenie, przedsiębiorstwa muszą podjąć wiele działań, na przykład wyznaczyć pełnomocnika ds. bezpieczeństwa lotniczego oraz przynajmniej jednego zastępcę. Ponadto wszyscy uczestnicy muszą zostać przeszkoleni, wypracowane muszą zostać koncepcje bezpieczeństwa a jeśli to konieczne, podjęte również prace budowlane, aby zabezpieczyć odpowiednią strefę przed dostępem osób nieupoważnionych. Następnie odbywa się kontrola i weryfikacja bezpośrednio na miejscu przez Federalny Urząd ds. Lotnictwa. Po 25 marcu 2013 wszyscy przedsiębiorcy bez ważnej weryfikacji będą teraz musieli przekazać „niebezpieczny“ ładunek przed wysyłką odpowiedniemu usługodawcy i zlecić jego kontrolę, prześwietlanie oraz dopuszczenie. Należy oczekiwać, iż będzie to prowadzić do znacznego spadku konkurencyjności, gdyż oprócz dodatkowych kosztów, przedsiębiorstwa bez odpowiedniego dopuszczenia muszą liczyć się również z opóźnieniami dostaw ze względu na czas przetwarzania dostaw.

"Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni, że należymy do pierwszych 100 przedsiębiorstw w Niemczech, które otrzymały status LBA. Dzięki temu firma Balluff nie tylko przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa światowego transportu powietrznego, lecz może nadal zapewniać naszym klientom sprawność dostaw, do jakiej są przyzwyczajeni. Jest to dla nas kolejny kamień milowy w kwestii „Supply Chain Security“, którą będziemy konsekwentnie kontynuować również w przyszłości." Hondo Santos/Kierownik działu logistyki w Balluff GmbH.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem Public Relations

Balluff Sp. z o.o.
Dział Public Relations
ul. Muchoborska 16
54-424 Wrocław
tel. +48 71 382 09 00

Wyślij E-mail