Czujniki pasma światła z oddzielnym wzmacniaczem

Bardzo precyzyjne wykrywanie obiektów w ciasnych przestrzeniach i w zapylonym otoczeniu

Czujniki pasma światła z oddzielnym wzmacniaczemNiezawodne wykrywanie szybko przesuwających się części w trudnych warunkach
Do niezawodnego wykrywania i precyzyjnego lub spadających liczenia szybko przesuwających się części w procesach produkcyjnych lub opakowaniowych stosuje się z reguły czujniki ramowe. Jeśli przestrzeń montażowa jest jednak bardzo mała lub jeśli obecne są utrudnione warunki robocze jak niekontrolowane zapylenie, rozwiązanie zadania pomiarowego może stać się wyzwaniem.

Wysoka precyzja optyczna i różnorodność funkcji

Zaradzić temu mogą głowice optyczne BOH AI z rodziny MICROmote® z oddzielnym wzmacniaczem BAE. Łączą one wysoką precyzję, różnorodność funkcji oraz wymiary idealne dio montażu w ciasnych przestrzeniach. Dzięki rozdzieleniu jednostki optycznej (głowica) i elektroniki analizującej (wzmacniacz) głowica czujnika skonstruowana jest tak, by zajmowała bardzo mało miejsca. Połączona jest z elektroniką za pomocą bardzo elastycznego, ale mimo to wytrzymałego przewodu elektrycznego. Zapewnia to doskonałą obsługę, pomimo minimalnej wielkości czujnika. Dlatego użytkownicy mogą optymalnie ustawić ten czujnik do swoich indywidualnych warunków roboczych.

Wysoka równomierność pasma światła

Precyzja optyczna pasma światła powstaje dzięki precyzyjnemu połączeniu w szereg poszczególnych promieni światła z diod nadawczych. Wysoka równomierność tak utworzonego pasma światła jest kluczem do bardzo precyzyjnego wykrywania obiektów.

Rozwiązywanie wymogów właściwych dla w poszczególnych aplikacji

Głowice można parować z indywidualnie dobranymi wzmacniaczami. W zależności od wybranego układu elektronicznego czujniki pasma światła mogą mieć dzięki temu różne zastosowania: od okna optycznego do dynamicznego wykrywania swobodnie spadających obiektów, poprzez analogowe sterowanie krawędziami taśmy.

Ta modułowa koncepcja umożliwia poza tym bardzo szybką realizację zadania właściwego dla danej aplikacji. Na przykład dostosowywanie wymiaru, materiału obudowy czy właściwości powierzchniowych do indywidualnych zadań z zakresu wykrywania obiektów.

Przykład zastosowania

Wiele zastosowań optycznych w automatyce procesów dociera w zapylonym otoczeniu do swoich granic fizycznych. Jeśli na przykład przy produkcji a następnie napełnianiu produktami powstaje bardzo drobnoziarnisty pył, niezawodność oraz czas prawidłowego działania przy liczeniu obiektów drastycznie szybko maleją.

Dynamiczne wzmacniacze posiadają automatyczne śledzenie progu przełączania, za pomocą którego kompensowany jest optyczny wpływ warstwy pyłu. Oddzielne wejście alarmu sygnalizuje koniec automatycznego zakresu regulacji. W ten sposób wskazywana jest konieczność oczyszczenia czujnika lub wyzwalana z zewnątrz regulacja czułości.

Duża równomierność pasma światła zapewnia wysoką precyzję. Szybko przesuwające się części są bardzo precyzyjnie wykrywane.

Duża równomierność pasma światła zapewnia wysoką precyzję. Szybko przesuwające się części są bardzo precyzyjnie wykrywane.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj