Czujniki pojemnościowe z wyjściem analogowym

Analogowe wykrywanie obiektów/poziomu napełnienia

Balluff BCS AnalogPojemnościowe czujniki analogowe wykrywają obiekty bezdotykowo. Oznacza to, że wykrywany obiekt nie podlega zużyciu mechanicznemu. Kolory czy chropowatość powierzchni nie mają więc negatywnego wpływu na rezultat pomiaru. W przypadku różnych materiałów obiektu sygnał wyjściowy odbiega od normalnego sygnału wyjściowego w zakresie 4...20 mA i może zostać sprowadzony z powrotem do normalnego sygnału wyjściowego poprzez prostą kalibrację przez użytkownika.

Możliwości zastosowania

  • Selekcja materiałów
  • Pomiar grubości warstwy materiałów niemetalicznych
  • Kontrola grubości produktów
  • Pomiar wysokości
  • Określanie średnic
  • Przesunięcie statyczne/dynamiczne
  • Kontrola dokładności ruchu obrotowego
  • Współśrodkowość i mimośrodowość
  • Osiowe i promieniowe odchylenie od dokładnego ruchu obrotowego
  • Kontrola spasowania

Analogowa kontrola odległości do kontroli wysokości zakrętki


Analogowa kontrola odległości do kontroli wysokości zakrętki