Przetwornik położenia Micropulse do stref ochrony przeciwwybuchowej

BTL ExWiele aplikacji wymaga zastosowania czujników położenia w strefach zagrożonych wybuchem. Do użytku w strefie 0 i 1 przeznaczone są hermetyzowane, magnetostryktywne przetworniki położenia Micropulse w różnych prętowych formach konstrukcyjnych o różnych profilach wydajności. Istnieją więc warianty do stref zagrożonych przez gaz lub pył lub przetwornik położenia do strefy 2, który radzi sobie z wszelkimi możliwymi zagrożeniami wybuchowymi.

Ich obudowa jest wytrzymała i hermetyzowana a ich moduł elektroniczny można łatwo i szybko wymienić, dzięki czemu wszystkie warianty przetworników położenia Micropulse, przeznaczone do stref ochrony przeciwwybuchowej spełniają wymogi przemysłu naftowego i gazowego z dużą niezawodnością i przy nieskomplikowanym serwisowaniu

Zakres zastosowania

  • zawory sterowane hydraulicznie lub pneumatycznie
  • kontrola położenia sprzęgła w sprężarkach
  • kontrola poziomu
  • regulacja poziomu
  • ustalanie wartości rzeczywistych w siłownikach hydraulicznych w strefie ochrony przeciwwybuchowej