Czujniki ultradźwiękowe z funkcją histerezy i funkcją okna

Dla większej swobody w zastosowaniu

Czujniki ultradźwiękowe z funkcją histerezy i funkcją oknaDla trybu okna i histerezy czujniki ultradźwiękowe Balluff do detekcji obiektów dostępne są z dwoma punktami przełączania. Dla funkcji histerezy te punkty przełączania parametryzowane są w jednakowej charakterystyce jako zwierne lub jako rozwierne. Funkcja okna wymaga przeciwnej charakterystyki, przez co jeden punkt przełączania parametryzowany jest jako rozwierny, a drugi jako zwierny. Wyjście przełączające pomiędzy oboma punktami jest więc albo aktywne albo nieaktywne.