Synchronizowane czujniki ultradźwiękowe

W jednym szeregu: jeden przy drugim

Aby w ciasnych warunkach montażowych umożliwić montaż szeregowy, niektóre czujniki ultradźwiękowe Balluff wyposażone są w zdolność synchronizacji. Ma to tę zaletę, że czujniki umieszczone obok siebie nie wpływają wzajemnie na siebie. Unika się w ten sposób nieprawidłowego przełączania.

Czujniki synchronizuje się poprzez połączenie ich przewodów synchronizacyjnych. Zsynchronizowane czujniki wysyłają swoje impulsy nadawcze w tym samym czasie. Czas cyklu określa najwolniejszy czujnik.