EDI – Electronic Data Interchange

Uprość procedurę składania zamówień. Skorzystaj z szybkiej wymiany danych.

Komunikacja pisemna w czasie rzeczywistym

System EDI (Electronic Data Interchange) zapewnia komunikację pisemną w czasie rzeczywistym. Ta forma elektronicznej wymiany danych jest całkowicie niezawodna. Ręczne wprowadzanie tekstu jest zbędne.

Eliminacja nośników danych

Pozwala to uniknąć błędów wprowadzania danych oraz zredukować punkty przetwarzania danych. Skraca się czas przepływu materiałów i zwiększa się też jakość danych podstawowych.

System EDI umożliwia podwyższenie wydajności i optymalizację wartości dodanej. Przekonaj się o zaletach komunikacji elektronicznej

Zalety

  • Automatyczne, komputerowe przetwarzanie dokumentacji
  • Automatyczne potwierdzanie Państwa zamówień i naszych zleceń
  • Całkowicie pewne na podstawie wzajemnie uzgodnionych danych podstawowych