Systemy i indywidualne rozwiązania

Jak użytkownicy czerpią korzyści z ugruntowanej wiedzy producenta.

Co oznacza pojęcie „indywidualne rozwiązania“?

W celu zaimplementowania systemów udostępniliśmy dla Ciebie w firmie Balluff profesjonalne zarządzanie projektem. W ten sposób powstają dostosowane do potrzeb rozwiązania, które całkowicie odpowiadają Twoim wymogom. To gwarantuje najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne zastosowania.

Dzięki naszym systemom stworzymy Twoje własne rozwiązanie dla Twoich aplikacji. Ponadto otrzymasz u nas indywidualne oprogramowanie do komunikacji mobilnej i stacjonarnej. Dzięki temu świadomie wykorzystasz wiedzę producenta.

Na Twoje życzenie zagwarantujemy perfekcyjną integrację systemu, zajmując się jego instalacją i uruchomieniem oraz konfiguracją na miejscu. Dzięki temu zwiększy się produktywność i wzrośnie efektywność. Zasięgnij szczegółowych informacji na temat tych indywidualnych rozwiązań.

Jak świadomie wykorzystać wiedzę producenta
na przykładzie indywidualnego rozwiązania z Tool-ID

Produkty
Czytnik RFID, antena, nośnik danych i zasilacz

System

  • Sprzęt – podstawa, szafa sterownicza, panel komputerowy i wyposażenie dodatkowe
  • Wizualizacja – przetwarzanie (oprogramowanie) wczytanych danych i wyświetlanie na ekranie
  • Inteligencja – komunikacja ze sterowaniem maszyny, przetworzenie protokołu RFID na język oprogramowania maszyny

Rozwiązanie

  • Instalacja – mocowanie podstaw do podłogi lub maszyny, zapewnienie zasilania elektrycznego (przeciągnięcie przewodów, …)
  • Uruchomienie i dostosowanie – nawiązanie komunikacji z maszyną, dostosowanie interfejsu do wykorzystywanego przez klienta mapowania danych, dostosowanie wizualizacji do życzeń klienta (konfiguracja) itd., aż po indywidualne szkolenia z zakresu systemu stosowanego przez klienta
  • Koordynacja – ustalenie, udzielenie zlecenia i koordynacja dla firm trzecich, np.firmy instalacyjnej czy producenta maszyny, koordynacja instalacji i uruchomienia po konsultacji z klientem itd.

Przebieg czynności

Po objaśnieniu możliwości RFID ustalone zostaną warunki na miejscu (maszyny, narzędzia, sytuacje montażowe itd.) i utworzony zostanie profil wymagań według Twoich specyfikacji. Określone zostaną ramy kosztów i zaproponowana zostanie optymalna konfiguracja systemu. W porozumieniu z klientem dobrany zostanie odpowiedni sprzęt i ustalony termin uruchomienia.
W trakcie realizacji zatroszczymy się o sprzęt i oprogramowanie i przeprowadzimy ich indywidualne dostosowanie. Kiedy wszystkie specyfikacje zostaną spełnione, funkcjonalność sprawdzona zostanie w trakcie testów. Każda maszyna odbierana będzie wspólnie przez Ciebie i przez nas. Możesz sobie również zażyczyć szkolenia.

 

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj