Manipulace s materiálem
Manipulace s materiálem v plastikářském průmyslu

Vysoká přesnost pro správné dávkování

Při manipulaci s materiálem záleží na rychlosti, přesnosti a spolehlivosti. Neboť nové směsi vyžadují přesné dávkování různých komponent. V případě vysokých nároků na manipulaci s materiálem nabízí společnost Balluff vhodné výrobky a řešení zajišťující spolehlivý a transparentní proces. Tím je trvale zaručena čistota plastu a kvalita výrobku. Naše soběstačná řešení zvyšují hospodárnost přívodu, roste kvalita výroby a díky řádné dokumentaci je zajištěna právní jistota.

Příklady aplikací

Snímání stavu
Dodržování stavu Min/Max
Správný materiál na správném místě
Správný stav pro sušení