Företag översiktssida > Organisationsstruktur
Organisationsstruktur

Vår strategiska ställning: tydlig och kundnära.

Företagsledning

Balluffs kvalitet stannar inom familjen: Företaget har letts av familjemedlemmar i fyra generationer.

  • Katrin Stegmaier-Hermle, chef för administration och finanser
  • Florian Hermle, chef för försäljning och marknadsföring
  • Michael Unger chef för teknik, företagsledningens ordförande

Affärsenheter

Hos Balluff är kompetenser och ansvarsområden tydligt fördelade. För att hålla nere tiden för beslutsfattande och tiden till marknaden.

För våra produkter och lösningar har Balluff självständiga affärsenheter: för nätverk, system, identifiering, objektavkänning, positionsmätning och tillbehör. På så sätt är kompetenserna tydligt fördelade och i bästa händer.

Våra affärsenheter har det internationella ansvaret för respektive produktportfölj. På så sätt kan vi förkorta tiden betydligt för beslutsfattande och tiden till marknaden för våra kunder. Tack vare det intensiva samarbetet mellan produktledning, försäljning och marknadsföring i områdesövergripande team är vi alltid tätt sammankopplade med marknaden.

Globala nätverk för optimala kundrelationer

Tack vare ett välförgrenat nätverk med global närvaro kan vi garantera våra kunder hög flexibilitet och förstklassiga leveranstider.

Vårt internationella nätverk med 62 filialer och företrädare samt nio produktionsanläggningar, utvecklingsanläggningar och kompetenscentra möjliggör förstklassiga leveranstider, punktliga leveranser, tydliga materialflöden och klara ansvarsområden. Och detta – särskilt viktig för våra kunder – alltid med samma höga kvalitet.

Tack vare vår globala närvaro kan vi reagera särskilt snabbt på regionala marknadskrav och därmed möta kundernas och marknadernas krav på ett effektivt och framtidsorienterat sätt.