Automatisering och robotteknik
Automatisering och robotteknik – enkel nätverkstopologi och flexibilitet för hög systemtillgänglighet

Enkel nätverkstopologi för hög systemtillgänglighet

Robotiserade automationsuppgifter finns inom hela plastindustrin. Med Balluffs IO-Link-sortiment får du tillgång till ett oslagbart urval av masterenheter, hubbar och intelligenta givare för en kostnadseffektiv nätverkstopologi. Särskilda egenskaper: Samtliga givare går att ansluta via IO-Link – även de givare som redan har installerats integreras direkt i fältbussnivån. IO-Link-enheterna går att diagnostisera kontinuerligt och parametrera via styrenheten. Den enkla anslutningen via en oskärmad industrikabel med tre ledare möjliggör en väsentlig besparing av tid och pengar och en hög systemtillgänglighet.

Exempel på applikationer

Enkel verktygsväxling
Samla signalerna