Anslutnings- och fogningsteknik
Optimal kontroll för exakta anslutnings- och fogningstekniker

Optimal kontroll för exakta fogningstekniker

När olika material sammanfogas är bristande mekanisk hållfasthet och täthet ett vanligt problem. Därför använder man sig särskilt inom känsliga områden som medicinsk teknik och elektroteknik eller inom livsmedelsbranschen av förstklassiga fogningstekniker som ultraljuds- och vibrationssvetsning. Ska det gå att garantera en hög produktkvalitet, måste dessa fogningstekniker kontrolleras under hela processen. Balluffs ytterst exakta lägesgivarsystem och mångsidigt användbara kameragivare fullgör uppgiften på bästa möjliga sätt: De möjliggör en kontinuerlig kontroll och stödjer på så vis processen.

Exempel på applikationer

Positionera sonotroden exakt
Kontrollera fullständighet