Materialhantering
Materialhantering inom plastindustrin

Hög precision för rätt dosering

Vid materialhantering handlar det om snabbhet, precision och tillförlitlighet. Ständigt fler och nya föreningar kräver exakt dosering av olika komponenter. Balluff erbjuder lämpliga produkter och lösningar för en säker och transparent process som uppfyller de höga kraven vid materialhantering. Det gör att renheten hos plastmaterialet och produktens kvalitet alltid kan garanteras. Med våra självständiga lösningar förbättrar vi ekonomin i tillförselprocessen, ökar produktionskvaliteten och skapar tack vare den kontinuerliga dokumentationen rättslig säkerhet.

Exempel på applikationer

Nivåavkänning
Övervakning av min.-/max.-nivåer
Rätt material på rätt plats
Korrekt fyllnadsnivå för torkningsprocesser