Spoločnosť, prehľad > Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra

Naša strategická teritoriálna štruktúra: jasná a blízko zákazníka.

Vedenie spoločnosti

Kvalita zostáva v spol. Balluff v rodine: Rodinný podnik je vedený už štvrtou generáciou.

  • Katrin Stegmaier-Hermleová, konateľka pre administratívu a financie
  • Florian Hermle, konateľ pre odbyt a marketing
  • Michael Unger, konateľ pre techniku a hovorca vedenia spoločnosti

Business jednotky

Kompetencie a zodpovednosti sú v spol. Balluff rozdelené jasne. Na maximálne možné skrátenie rozhodovacích a odbytových lehôt.

Spol. Balluff disponuje pre svoje výrobky a riešenia business jednotkami s výlučnou zodpovednosťou: za sieťové riešenia, systémy, identifikáciu, rozpoznávanie objektov, meranie dráhy a príslušenstvo. Takto sú kompetencie jasne rozdelené a zverené do tých najlepších rúk.

Naše business jednotky sú nositeľmi globálnej zodpovednosti za svoje portfólio výrobkov. Preto dokážeme výrazne skracovať rozhodovacie a odbytové lehoty pre našich zákazníkov. Vďaka intenzívnej spolupráci riadenia sortimentných skupín, predaja a marketingu v tímoch s univerzálnou pôsobnosťou sme súčasne vždy veľmi úzko prepojení s trhom.

Globálne siete na optimálny servis pre zákazníkov

Vďaka nášmu výnimočne kvalitnému celosvetovému prepojeniu zastúpení zaručujeme našim zákazníkom vysokú flexibilitu a najlepšie dodacie lehoty vo svojej triede.

Naša globálna sieť zahŕňajúca 68 distribučných pobočiek a zastúpení, ako aj celkovo deväť výrobných a vývojových prevádzok a kompetenčných centier umožňuje najlepšie dodacie lehoty vo svojej triede, vysokú mieru dodržiavania dodacích termínov, jasné materiálové toky a jednoznačne vymedzené kompetenčné sféry. A to – čo je predovšetkým dôležité pre našich zákazníkov – pri konštantne vysokej kvalite.

Vďaka našim lokálnym zastúpeniam dokážeme reagovať na požiadavky regionálneho trhu skutočne mimoriadne flexibilne a efektívne tak plníme požiadavky zákazníkov a trhu s orientáciou na budúcnosť.