Vykurované lisy
Indukčné snímače odolávajúce vysokým teplotám a výkonné sieťové technické vybavenie pre vykurované lisy

Vysoká kvalita pneumatík v drsných podmienkach

Vo vykurovaných lisoch získavajú pneumatiky svoju finálnu podobu. Použité komponenty musia preto odolávať drsným podmienkam pri vulkanizácii nevulkanizovaných plášťov pneumatík. Okrem žiaru, pary a tlaku sú vystavené pôsobeniu agresívnych kvapalín, ako sú separačné prostriedky alebo špeciálne hydraulické oleje. Spoločnosť Balluff disponuje všetkými variantmi potrebných snímačov a ponúka vysokokvalitné a robustné technické vybavenie s dlhou životnosťou pre maximálnu kvalitu pneumatík: Sem patria vysokopresné systémy na meranie polohy, snímače tlaku pre vysoké teploty, indukčné snímače odolávajúce vysokým teplotám a výkonné sieťové technické vybavenie odolné voči nečistotám.

Príklady aplikácií

Kontrola zatváracieho pohybu
Monitorovanie tlaku vo vykurovanom lise
Aktivácia pneumatických valcov
Manipulácia s vykurovaným lisom