Odlievanie vstrekovaním
Odlievanie vstrekovaním v plastovom priemysle

Odolnosť voči extrémnym zaťaženiam pri odlievaní vstrekovaním

Pri odlievaní vstrekovaním musia snímače vydržať enormné zaťaženia. Výsledkom prestojov spôsobených ich príliš skorým výpadkom budú vysoké náklady. O kontinuitu sa postarajú vysokokvalitné snímače spoločnosti Balluff, ako sú systémy merania dráhy, kapacitné snímače odolné voči vysokým tlakom a teplotám, ako aj snímače tlaku. Senzorika spoločnosti Balluff sa priebežne optimalizuje v akreditovanom skúšobnom laboratóriu prostredníctvom testov Highly-Accelerated-Lifetime-Tests (HALT). Výrobky tak vystavujeme extrémnym zaťaženiam už počas vývoja a odstraňujeme ich prípadné slabiny. Odolná a mimoriadne presná technika našich snímačov sa stane oporou maximálnej dostupnosti vašich zariadení. Vysoká presnosť umožní výrobky s najvyššou akosťou.

Príklady aplikácií

Kontrola zatváracieho pohybu
Kontrola agregátu na odlievanie vstrekovaním
Meranie zatváracej sily
Zisťovanie koncových polôh
Kontrola tlaku
Kontrola naplnenia foriem