Manipulácia s materiálom
Manipulácia s materiálom v plastovom priemysle

Vysoká presnosť správneho dávkovania

Pri manipulácii s materiálom ide o rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť. Pretože nové zmesi vždy vyžadujú presné dávkovanie rôznych zložiek. Pre vysoké nároky kladené na manipuláciu s materiálom vám spoločnosť Balluff ponúka vhodné výrobky a riešenia na docielenie bezpečného a transparentného procesu. Tak bude trvale zaručená čistota plastu a kvalita výrobkov. Pomocou našich autonómnych riešení posilníte hospodárnosť podávania a zvýšite kvalitu výroby a vďaka priebežnej dokumentácii nadobudnete právnu istotu.

Príklady aplikácií

Zaznamenanie hladiny
Dodržanie min./max. hladiny
Správny materiál na správnom mieste
Správna hladina na sušenie