Stroje na konfekciu plášťov pneumatík
Stroj na konfekciu plášťov pneumatík – senzorika s dlhou životnosťou je zárukou minimálnych časov potrebných na výmenu a vysokej efektivity.

Efektívne využitie strojov na konfekciu plášťov pneumatík

Výrobcovia pneumatík sa vyrovnávajú s veľkými výzvami: Nároky automobilového priemyslu na kvalitu rastú, ale výroba pneumatík musí zostať napriek tomu hospodárna. Kľúčom je pritom efektivita pri využívaní strojov na konfekciu plášťov pneumatík. Spoločnosť Balluff ponúka v tomto segmente vyzretú techniku – napr. pri produkcii rôzne veľkých výrobných dávok pri minimálnych časoch potrebných na výmenu. Vysokokvalitná senzorika identifikuje koncové polohy pneumatických valcov, vykonáva polohovanie saní na správnu konfekciu plášťov alebo kontroluje priechod na prietlačnici. Riešenia spoločnosti Balluff podporujú zrelé strojové koncepty, zvyšujú produktivitu a zaručujú vysokú dostupnosť zariadení.

Príklady aplikácií

Rozpoznávanie koncových polôh na pneumatickom valci
Polohovanie saní
Kontrola priemeru návinu
Polohovanie dopravníka