Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík

Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Produkty

Webové stránky

Dokumenty

Bezpečnostní optické závory

Bezpečná ochrana osob pro interakci člověka a stroje

Bezpečnostní optické závory

Flexibilní výroba klade vysoké nároky na bezpečnost, zvlášť když v rámci automatizace probíhá ruku v ruce činnost člověka a stroje. Tato spolupráce, například ve strojovně, totiž nesmí ohrozit bezpečnost pracovníků. Bezpečnostní optické závory od společnosti Balluff Vám nabízejí bezpečná řešení, jež Vám umožní vysokou míru flexibility. Další plusový bod pro vás: Použitím bezpečnostních optických závor, které se skládají z několika rovnoběžně uspořádaných světelných paprsků, můžete navíc ušetřit prostor, neboť bezpečnostní optické závory mohou nahradit nákladné konstrukce ochranných zábran nebo kombinaci několika propojených, samostatných optických závor.

Ochrana prstů

 • lepší využití prostoru díky úspoře ochranných plotů
 • rychlá interakce mezi člověkem a strojem
 • vysoká ochrana proti manipulaci
 • bezpečnostní charakteristiky: PLe/SIL3
 • definovaná ochranná oblast s infračerveným ochranným polem
 • spolehlivé zastavení nebezpečných pohybů

Ochrana rukou

 • lepší využití prostoru díky úspoře ochranných plotů
 • rychlá interakce mezi člověkem a strojem
 • vysoká ochrana proti manipulaci
 • bezpečnostní charakteristiky: PLe/SIL3
 • definovaná ochranná oblast s infračerveným ochranným polem
 • spolehlivé zastavení nebezpečných pohybů

Ochrana těla

 • lepší využití prostoru díky úspoře ochranných plotů
 • rychlá interakce mezi člověkem a strojem
 • vysoká ochrana proti manipulaci
 • bezpečnostní charakteristiky: PLe/SIL3
 • definovaná ochranná oblast s infračerveným ochranným polem
 • spolehlivé zastavení nebezpečných pohybů

Bezkontaktní ochranná zařízení

Bezpečnostní optické závory se aktivují vždy, když obsluha zasáhne do výrobního procesu, a je proto nutné zajistit ochranu před nebezpečími vyplývajícími z provozu zařízení a strojů. Bezkontaktní ochranná zařízení (BWS) detekují pohyb člověka u zařízení v rámci pevně stanoveného ochranného prostoru pomocí infračerveného světla. Bezpečnostní optické závory od společnosti Balluff jsou konstruovány pro detekci prstu, ruky, nebo jako světelné mříže pro aplikace vyžadující ochranu těla obsluhy. Čím jsou světelné paprsky uspořádány hustěji, tím vyšší je rozlišení a detekční schopnost, a pomocí bezkontaktních ochranných zařízení od společnosti Balluff je tak možné detekovat i velmi malé části těla. Pokud se osoba pohne do definovaného ochranného prostoru, bezpečnostní světelná závora okamžitě vyvolá příkaz k zastavení, a mohou se tak zastavit veškeré pohyby zařízení potenciálně ohrožující bezpečnost.

Bezpečnostní funkce se pomocí světelných mříží implementuje rychleji, než kdybyste použili více samostatných světelných závor. Montujete totiž pouze jednu jednotku, namísto abyste u světelných závor instalovali několik oddělených zařízení. Také připojení je v tomto případě jednodušší. Stačí jednoduše připojit např. bezpečnostní optickou závoru k zabezpečenému modulu systému Bezpečnosti přes IO-Link, který je spojený se zařízením IO-Link Master. Tím jste již vytvořili bezpečnostní funkci. Současně šetříte náklady, protože připojovací technika je standardizována na konektorech M12.

Bezpečně a s úsporou prostoru

Bezpečnostní optické závory Vám umožňují zajistit spolehlivou ochranu osob, aniž byste museli obětovat prostor na konstrukce ochranných zábran. Použitím našich bezpečnostních optických závor, totiž odpadá nutnost takovýchto pevných konstrukcí, které v normálním případě brání osobám ve vstupu do nebezpečných oblastí a zabírají množství prostoru. Bezpečnostní optické závory od společnosti Balluff lze používat flexibilně a hospodárně. Současně nabízejí vysokou úroveň ochrany proti manipulaci.

Záleží na lidech

Při plně automatických manipulačních procesech vyvstávají pro člověka zvlášť velká rizika. Proto je zásadně důležité, aby bezpečnostní optické závory rozpoznávaly rozdíl mezi osobami a tokem materiálu. Aby bylo například možné spolehlivě přivádět materiál k robotickému podavači, je možné naše bezpečnostní optické závory použít také na propustech materiálu. V takových aplikacích se bezpečnostní funkce krátkodobě vypnou (tzv. dočasné utlumení), pokud je materiál právě přepravován chráněným prostorem. Nezávisle na tom však zůstává zachována bezpečnost, pokud do zabezpečené oblasti neplánovaně vstoupí člověk.

Nejdůležitější výhody

 • detekce prstů, rukou a těl pro rychlou interakci mezi člověkem a strojem
 • definovaná ochranná zóna s infračerveným ochranným polem ‒ vhodné pro bezpečnostní aplikace do PLe/SIL3
 • bezpečné zastavení stroje u bezpečnostně kritických aplikací
 • lepší využití prostoru úsporou konstrukcí ochranných ohrazení
 • vysoká ochrana proti manipulaci