Podpora > Spätné zaslanie RMA

Spätné zaslanie RMA

Príručka na zrealizovanie procesov RMA

Vážení obchodní partneri,
aby bolo možné rýchlo a efektívne spracovať výrobky, ktoré nám chcete zastať späť, systematizovali sme zrealizovanie procesov RMA. Preto Vás prosíme, aby ste dodržali nasledujúci priebeh.

Priebeh procesu RMA

 • Na spätné zaslanie výrobkov potrebujete formulár RMA. Tento formulár a príručku si môžete stiahnuť na našej internetovej stránke www.balluff.sk/rma.
 • Formulár a vyhlásenie o dekontaminácii vyplňte, prosím, úplne a pravdivo.
 • Prostredníctvom tlačidla Odoslať nám formulár RMA odošlete elektronicky prostredníctvom e-mailu. Potvrdzujete tým jeho pravdivý obsah.
 • V priebehu 2 pracovných dní obdržíte príslušné číslo RMA vrátane odosielacích dokladov. Prihliadajte prosím: pri neúplných údajoch vo formulári RMA sa môže spracovanie oneskoriť.
 • Vytlačte si, prosím, odosielacie doklady a priložte ich k dodávke.

Prihliadajte, prosím, na to, že u tovaru, ktorý nám bol zaslaný bez čísla RMA, môže dochádzať k oneskoreniam pri spracovaní. Prípadne sa Vám bude musieť tento tovar odoslať späť aj nespracovaný.

Podmienky RMA

 • Originálny obal výrobkov nesmie byť prelepený ani poškodený.
 • Pri spätnom zaslaní na dobropis sa musí spätná zásielka realizovať v nepoškodenom a neotvorenom obale.
 • Škody spôsobené počas prepravy sa musia ihneď nahlásiť zodpovednému dopravcovi.
 • Dbajte, prosím, na obal elektronických komponentov vhodný pre ESD.
 • Náklady na opravu/skúšanie, nové zabalenie a príslušenstvo sa fakturujú samostatne. Obdržíte odplatný rozpočet nákladov. Tento sa samozrejme vyúčtuje s opravou.
 • Výrobok nám, prosím, odošlite v priebehu 5 pracovných dní s vopred zaplateným prepravným a dostatočne poistený na adresu príjemcu na odosielacom doklade.
 • Pridelené číslo RMA je platné iba pre túto dodávku.

> Príručka ako súbor PDF