Monitorování stavu stroje

Proč a jakým způsobem byste měli sledovat stav Vašeho stroje?

 • Toto je jeden ze způsobů implementace prediktivní údržby.
 • Poskytuje potřebná data pro optimalizaci procesů, analýzu a obchodní rozhodování.
 • Zajišťuje provozní bezpečnost, dostupnost, životnost a spolehlivost strojů a zařízení.
Měření Hotová řešení
Chci použít senzor pro měření a analýzu. Uvedení do provozu provedu sám a připravím vizualizaci dat. Chci dodat kompletní řešení pro monitorování strojů - rychle a snadno implementovatelné.
Potřebujete senzor, který: Potřebujete hotový systém, který:
 • Poskytuje informace o úrovni vibrací, kontaktní teplotě, tlaku a vlhkosti
 • Má předdefinované profily stroje a úrovně výstrahy a varování
 • Navrací statistické údaje, např. RMS, Peak-to-Peak
 • Komunikuje ve standardu IO-Link
 • Vyžaduje krátkou dobu instalace
 • Realizuje měření, vizualizaci, archivaci dat a upozornění
Měření
Měření
Hotová řešení
Hotová řešení

Monitorování stavu strojů a zařízení

Systémy pro sledování stavu a jejich součásti přispívají k efektivnímu a bezproblémovému provozu strojů a zařízení v průmyslu. Použitím senzorů lze zabránit narušení výrobního procesu v důsledku neplánovaných odstávek. Monitorovací senzory (např. snímače teploty, tlaku, hladiny, vibrací) poskytují údaje o stavu instalace. Analýza těchto dat je klíčem k plánování a optimalizaci údržby stroje. Monitorování stavu umožňuje rychlejší detekci změn, jako je opotřebení jednotlivých komponent, a lepší koordinaci údržby stroje.

Co Vám Balluff může nabídnout?

Od posouzení potřeb, přes koncepci řešení až po implementaci. Společnost Balluff poskytuje správné řešení pro efektivní analýzu dat stroje díky své široké a rozsáhlé nabídce produktů. Od senzorů, které přenášejí data prostřednictvím rozhraní IO-Link pro efektivní monitorování stavu, na standardní systémy se softwarem pro alarmování, vizualizaci a archivaci dat, až po individuální řešení šitá na míru.

Co může způsobit nedostatečné monitorování stavu stroje?

 • Bez neustálého sledování nemáme data k optimalizaci výroby a nákladů.
 • Neočekávané poruchy omezují výkon strojů a snižují OEE (Overall equipment effectiveness).
 • Neplánované odstávky brání efektivnímu řízení výroby a způsobují finanční ztráty.
 • Problémy s kvalitou negativně ovlivňují efektivitu výroby.