Nákup u společnosti Balluff
Nákup u společnosti Balluff

Dlouhodobá partnerství pro společné výhody

Naše nákupní síť je tvořená týmem odborníků, kteří spolupracují v organizaci působící po celém světě. Dosáhneme tak maximálního zisku a trvalé konkurenční výhody pro skupinu Balluff.

Naše týmy tvořené napříč organizacemi a funkcemi definují fundované strategie pro materiálové skupiny v rámci celého koncernu. Díky tomuto způsobu řízení materiálových skupin a dodavatelů dokážeme společně s našimi dodavateli realizovat cenově optimalizovaný sortiment výrobků a strukturu dodavatelů.

Naším cílem je dlouhodobá spolupráce s našimi dodavateli založená na důvěře. Tam kde to je smysluplné, co nejdříve vás zapojíme do našeho procesu tvorby nového produktu.

A naopak od našich dodavatelů očekáváme neustálý rozvoj a optimalizaci jejich služeb.

Kontinuita, hospodárnost, vědomí kvality, ochota k inovacím a spolehlivost jsou pro nás faktory úspěchu v dobrých obchodních vztazích.

Kontaktní formulář