Soubor PDF

Těší nás, že vás můžeme přivítat na našich webových stránkách, a děkujeme vám za váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

Prostřednictvím níže uvedených informací bychom vás rádi informovali o zpracování vašich osobních údajů v rámci vaší návštěvy našich webových stránek. Řídíme se samozřejmě rovněž právními předpisy, zejména obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, které nabylo účinnosti dne 25. května 2018 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

1. Kdo odpovídá za zpracování údajů a na koho se mohu obrátit?

Odpovědný subjekt ve smyslu GDPR:

Balluff CZ s.r.o.
Pelušková 1400
198 00 Praha 9
Česká republika
Phone +420 281 000 666
Fax +420 281 940 066
obchod@balluff.cz
www.balluff.cz

Více informací naleznete v právním upozornění (Imprint).

V případě jakýchkoli dotazů, návrhů nebo stížností se můžete obrátit na pověřence naší skupiny pro ochranu osobních údajů (Group Data Protection Commissioner):

Daného pracovníka skupiny pro ochranu údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese dataprotection@balluff.de nebo prostřednictvím naší poštovní adresy s uvedením textu „K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“ (FAO: Data Protection Commissioner).

2. Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, například jméno, adresa, e-mailová adresa, údaje o účtu nebo datum narození.

V rámci informativního využití webových stránek, tzn. pokud se nezaregistrujete ani nám neposkytnete informace jiným způsobem, shromažďujeme údaje o využití získané námi využívanou analytickou službou Google Analytics. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 část 1 písm. f) GDPR. Více informací, zejména s ohledem na vaše práva, naleznete v bodu 5.

Mimo čistě informativní využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít a u kterých dobrovolně poskytnete své osobní údaje.

Více informací naleznete v níže uvedených bodech.

3. Právní základy

Vzhledem k tomu, že od subjektů údajů získáváme souhlas se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pro zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Stejný právní základ se rovněž uplatňuje u úkonů zpracování, které jsou nezbytné k provádění předsmluvních opatření. Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V případech, kdy životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, přičemž nad výše uvedeným zájmem nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů, slouží jako právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Více informací naleznete u jednotlivých funkcí uvedených na našich webových stránkách.

4. Využívání souborů cookie

Na těchto webových stránkách jsou využívány tzv. soubory cookie. Soubor cookie je malý soubor, který lze ukládat do počítače při návštěvě webových stránek. Soubory cookie jsou obecně ukládány proto, aby bylo možné uživatelům na našich webových stránkách nabízet další funkce.

Naše společnost využívá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a principy fungování jsou vysvětleny níže:

 • dočasné soubory cookie (viz bod 4.1),
 • trvalé soubory cookie (viz bod 4.2).

4.1 Dočasné soubory cookie

Dočasné soubory cookie jsou po zavření prohlížeče automaticky odstraněny. Mezi tyto soubory patří zejména relační soubory cookie. Uchovávají tzv. identifikační kód (ID) relace, který lze využít k přiřazení různých požadavků vašeho prohlížeče ke společné relaci. Díky tomu lze rozpoznat váš počítač při návratu na naše webové stránky. Relační soubory cookie jsou po odhlášení nebo zavření prohlížeče odstraněny.

4.2 Trvalé soubory cookie

Trvalé soubory cookie jsou automaticky mazány po uplynutí nastaveného časového období, které se může v závislosti na souboru cookie lišit. Soubory cookie můžete rovněž kdykoli smazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.

Dle potřeby můžete konfigurovat nastavení prohlížeče a odmítnout soubory cookie třetích stran, popř. všechny soubory cookie. V případě zájmu o více informací využijte funkci nápovědy v rámci prohlížeče.

Upozorňujeme, že v případě blokace nebo odstranění souborů cookie nebudete dále moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Pokud u naší společnosti máte účet, využíváme soubory cookie k vaší identifikaci při následných návštěvách. V opačném případě se budete muset při každé návštěvě našich webových stránek znovu přihlásit.

Využívané soubory cookie typu Flash nejsou shromažďovány prohlížečem, ale pomocí zásuvného modulu (pluginu) Flash. Využíváme rovněž ukládací objekty HTML5, které jsou umísťovány na vašem koncovém zařízení. Tyto objekty ukládají požadované údaje nezávisle na vašem prohlížeči a nemají datum automatického ukončení platnosti. Pokud nechcete, aby byly soubory cookie Flash zpracovávány, je nutné si nainstalovat příslušný doplněk, například Better Privacy pro prohlížeč Mozilla Firefox nebo Adobe Flash Killer Cookie pro prohlížeč Google Chrome. Využití ukládacích objektů HTML5 můžete zabránit tak, že si v prohlížeči nastavíte režim soukromí. Soubory cookie a historii prohlížeče rovněž doporučujeme pravidelně ručně mazat.

Více informací o souborech cookie naleznete zde.

5. Využívání služby Google Analytics

Tyto webové stránky využívají webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google Inc. (Google), která využívá soubory cookie. Informace poskytnuté určitým souborem cookie o vašem využívání těchto webových stránek jsou obecně předávány na server společnosti Google v USA a na něm pak uloženy. Po aktivaci anonymizace adresy IP na těchto webových stránkách provede společnost Google u vaší adresy IP zkrácení, a to v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP předána na server společnosti Google v USA a teprve zde zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k hodnocení vašeho využívání těchto webových stránek, k tvorbě zpráv o činnosti na těchto webových stránkách a k tomu, aby mohla provozovateli těchto webových stránek poskytovat další služby související s využíváním těchto webových stránek a internetu.

Adresa IP předávaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není slučována s jinými daty společnosti Google.

Využívání souborů cookie můžete zabránit pomocí příslušného nastavení prohlížeče, upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat plnou funkcionalitu těchto webových stránek. Je rovněž možné zabránit, aby společnost Google shromažďovala údaje poskytnuté určitým souborem cookie, které souvisejí s vaším využíváním těchto webových stránek (včetně vaší adresy IP), a tyto údaje zpracovávala – k tomuto účelu si můžete stáhnout a nainstalovat zásuvný modul dostupný na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()“. V důsledku toho se adresy IP dále zpracovávají pouze ve zkrácené podobě, aby je nebylo možné přímo spojit s určitou fyzickou osobou. Pokud lze na základě údajů shromážděných o vaší osobě vyvodit osobní spojitost, je okamžitě provedeno zamítnutí a dané osobní údaje jsou ihned smazány.

Pomocí služby Google Analytics dokážeme analyzovat a pravidelně zkvalitňovat možnosti využívání našich webových stránek. Získané statistiky nám pomáhají zlepšovat naši nabídku a dále zvyšovat její uživatelskou atraktivitu. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google zavázala dodržovat podmínky programu EU a USA Štít soukromí (Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro využívání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 část 1 písm. f) GDPR.

Tyto webové stránky také využívají službu Google Analytics k analýze návštěvníků nezávisle na zařízení, což se provádí pomocí identifikačního kódu (ID) uživatele. Využívání souborů cookie můžete odmítnout pomocí příslušného nastavení prohlížeče, upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Je rovněž možné zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala vaše údaje v souvislosti se službou Google Analytics – k tomuto účelu si můžete stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče dostupný na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dále lze zabránit tomu, aby byly v rámci služby Google Analytics shromažďovány vaše údaje na těchto webových stránkách kliknutím na níže uvedený odkaz. Prostřednictvím tzv. opt-out cookie tak nastavíte zákaz budoucího shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek:

Deaktivace služby Google Analytics

Více informací o Smluvních podmínkách společnosti Google a Zásadách ochrany soukromí společnosti Google:

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Smluvní podmínky: www.google.com/analytics/terms/cz.html.

Ochrana soukromí: www.google.com/intl/cz/analytics/learn/privacy.html.

Zásady ochrany soukromí: www.google.de/intl/cz/policies/privacy.

5.1. Správce značek Google

Správce značek Google představuje řešení, pomocí něhož můžeme spravovat tzv. značky webových stránek prostřednictvím jediného rozhraní (a například integrovat službu Google Analytics a další marketingové služby společnosti Google do naší internetové nabídky). Samotný správce značek (který implementuje značky) nezpracovává žádná osobní data uživatelů. Více informací o zpracování osobních údajů uživatelů naleznete v následujících pokynech ke službám společnosti Google:
www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

5.2. Google Universal Analytics

Službu Google Analytics využíváme ve formě „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ popisuje postup služby Google Analytics, kdy je analýza uživatele provedena na základě pseudonymního uživatelského identifikačního kódu (ID), a proto je vytvořen pseudonymní uživatelský profil s informacemi na základě využívání různých zařízení (tzv. sledování uživatelů na různých zařízeních).

6. Další funkce a nabídky na našich webových stránkách

Kromě čistě informativního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Pro tento účel nám obecně musíte poskytnout osobní údaje – tyto údaje pak využíváme k poskytování příslušné služby v souladu se zásadami zpracování údajů.

V některých případech využíváme k provozování našich webových stránek a souvisejících procesů externí poskytovatele služeb. Při těchto činnostech dodržujeme požadavky čl. 28 GDPR. S každým zpracovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování s příslušnými pokyny, díky čemuž budou vaše osobní údaje zpracovávány za konkrétním účelem a nebudou předávány dalším osobám.

Pokud zpracování vašich údajů ze strany poskytovatele musí probíhat ve třetí zemi (země bez odpovídajících právních předpisů o ochraně údajů), je u zpracování zajištěna ochrana prostřednictvím mezinárodních smluv v souladu s evropskými požadavky.

Informace o vhodných nebo přiměřených zárukách a o možnosti získání jejich kopie si lze vyžádat u pracovníka zastávajícího funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Commissioner).

Naše webové stránky rovněž využívají funkce jiných poskytovatelů služeb. Chcete-li dané služby využívat, budete přesměrováni na vlastní webové stránky těchto poskytovatelů služeb. Před samotným přesměrováním budete o této skutečnosti informováni. Příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na webových stránkách těchto poskytovatelů služeb.

Vzhledem k tomu, že nabídky těchto poskytovatelů služeb jsou uskutečňovány jejich jménem a pro jejich účely, společnost Balluff tyto nabídky nemůže ovlivňovat, ani za ně nenese odpovědnost.

6.1 Kontaktní formulář

Na našich webových stránkách vám také nabízíme možnost přímého kontaktu naší společnosti. Pokud nás budete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vámi zadané údaje (vaše e-mailová adresa, jméno a telefonní číslo) uloženy za účelem zodpovězení vašeho dotazu. Poté co údaje uvedené v tomto kontextu již nebudou potřebné a nebudou se na ně vztahovat žádné právní lhůty pro uchovávání, budou tyto údaje smazány.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, v případě splnění příslušných podmínek pak také čl. 6 písm. b) GDPR.

6.2 Využívání našeho internetového obchodu

Při využívání našeho internetového obchodu jsou vaše údaje zpracovávány v rámci objednávkového procesu. Povinné informace nezbytné ke zpracování smluv jsou příslušně označeny, přičemž další informace jsou dobrovolné.

U zpracování plateb spolupracujeme s dalšími poskytovateli služeb. Vaše bankovní údaje jsou předávány odpovědné bance nebo úvěrové instituci a pověřenému poskytovateli platebních služeb. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 část 1 písm. b) GDPR, tzn. zpracování je nutné k plnění smlouvy.

Více informací o zásadách našeho poskytovatele platebních služeb pro oblast ochrany osobních údajů naleznete na adrese (English version):
www.concardis.com/de-en/protecting-your-data

Jste oprávněni si dobrovolně založit zákaznický účet, pomocí kterého můžeme uchovávat vaše údaje pro další nákupy. Při zakládání účtu budou vámi zadané údaje uloženy až do dalšího upozornění. Dané údaje, které ze zákona nejsme povinni uchovávat, můžete v zákaznické sekci kdykoli smazat.

Právním základem pro uchovávání vašich osobních údajů v tomto kontextu je čl. 6 písm. a) GDPR.

Na základě obchodních a daňových právních předpisů jsme povinni uchovávat vaši adresu, platební údaje a objednávkové údaje po dobu deseti let.

Pro zamezení neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, zejména pak údajům bankovním, je objednávkový proces šifrován pomocí technologie SSL.

6.3 Zpravodaj (newsletter)

Chcete-li se přihlásit k odběru našeho zpravodaje poskytujícího informace o zajímavých nových produktech, musíte nám udělit souhlas.

Při registraci naše společnost využívá postup tzv. dvojitého potvrzení souhlasu (double opt-in). To znamená, že po registraci automaticky obdržíte na zadanou e-mailovou adresu e-mail, v němž vás požádáme o potvrzení vaší e-mailové adresy. Mimoto ukládáme potvrzovací protokoly, přičemž účelem tohoto postupu je prokázání vaší registrace.

Jedinou povinnou informací pro zasílání zpravodaje je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších, příslušně označených údajů je dobrovolné a tyto údaje jsou využívány k vhodnému oslovení.

Po potvrzení bude vaše e-mailová adresa za účelem zasílání zpravodaje uložena. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 část 1 písm. a) GDPR.

Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu se zpravodajem nebo zasláním e-mailu na adresu obchod@balluff.cz.

K zasílání zpravodaje využíváme poskytovatele služeb se sídlem v Německu, který je v rámci našeho vztahu povinen dodržovat právní předpisy o ochraně údajů a který zajišťuje, aby byly vaše údaje využívány výhradně k zasílání zpravodaje společnosti Balluff. Vaše údaje jsou uchovávány výhradně v evropských datových centrech.

Naše e-mailové zpravodaje mohou obsahovat odkazy na speciální webové stránky společnosti Balluff, díky čemuž můžeme měřit efektivitu marketingových iniciativ. Tato hodnocení jsou však založena na anonymizovaných datech, nelze proto vyvodit žádné závěry o vaší identitě. Mimoto mohou zpravodaje obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran.

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu vašeho přihlášení k odběru zpravodaje. Po zrušení odběru budou vaše údaje zablokovány, v důsledku čehož vám již v budoucnu zpravodaj nebude zasílán.

6.4 Využívání ikon sociálních médií

Na našich webových stránkách uvádíme ikony sociálních médií. Pouhým kliknutím myší tak získáte přístup k následujícím platformám sociálních médií: Facebook, YouTube, LinkedIn. Při návštěvě našich webových stránek nejsou daným poskytovatelům v zásadě předávány žádné osobní údaje. Provozovatele platformy rozpoznáte podle příslušného loga. Prostřednictvím ikony u příspěvků společnosti Balluff vám umožňujeme přejít přímo na dané webové stránky.

Shromážděné údaje ani postupy zpracování údajů nemůžeme nijak ovlivnit a nejsme ani informováni o plném rozsahu shromažďování údajů, účelech zpracování a dobách uchovávání. Také nemáme žádné informace o výmazu.

Kliknutím na ikonu vám nabízíme možnost získat informace od společnosti Balluff na příslušné platformě. Právním základem pro využívání těchto služeb je čl. 6 odst. 1 odst. část 1 písm. f) GDPR.

Níže uvádíme adresy platforem sociálních médií k získání informací o ochraně údajů.

6.5 Výkresy CAD / 3D modely

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost stažení výkresů CAD / 3D modelů. Za tímto účelem využíváme služeb externího poskytovatele CADENAS GmbH, na jehož webové stránky budete přesměrováni. Další zpracování vašich osobních údajů, které zde poskytnete, provádí společnost CADENAS GmbH. Informace o zpracování společností CADENAS GmbH naleznete v prohlášení tohoto subjektu o ochraně údajů.

6.6 Kariérní portál

Naše webové stránky vás informují o volných pracovních místech ve společnosti Balluff CZ s.r.o. V případě nenalezení požadované pozice nám můžete zaslat nevyžádanou žádost.

6.7 Integrace videí z platformy YouTube

1) Do naší internetové nabídky jsme rovněž začlenili videa z platformy YouTube, která jsou uložena na webových stránkách www.youtube.com. Tato vida lze přehrávat přímo z našich webových stránek.

2) Pokud navštívíte naše webové stránky, je platforma YouTube informována o tom, že byla z našich webových stránek navštívena odpovídající podstránka. YouTube rovněž shromažďuje následující údaje:

 • adresa IP,
 • datum a čas požadavku,
 • rozdíl časové zóny oproti greenwichskému střednímu času (GMT),
 • obsah žádosti (konkrétní stránka),
 • stav přístupu / stavový kód protokolu HTTP,
 • přenesený objem dat,
 • webové stránky, z nichž pochází požadavek,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho rozhraní,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

K výše uvedenému dochází bez ohledu na to, zda jste k platformě YouTube přihlášeni prostřednictvím uživatelského účtu nebo zda žádný uživatelský účet nebyl vytvořen. Pokud jste přihlášeni k účtu u společnosti Google, jsou vaše údaje přiřazovány přímo k tomuto účtu. Pokud si nepřejete, aby byly dané údaje přiřazovány k vašemu profilu na platformě YouTube, musíte se před stisknutím daného tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako profily využití a využívá je k inzerci, průzkumu trhu a/nebo uzpůsobení podoby svých webových stránek na základě potřeb. Veškeré tyto analýzy se provádějí zejména za účelem poskytování vhodné reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vaší činnosti na našich webových stránkách (což platí také pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni). Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, a to přímo u platformy YouTube.

3) Více informací o účelu a rozsahu sběru údajů a o jejich zpracování ze strany platformy YouTube naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde také získáte další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí: www.google.de/intl/cz/policies/privacy. Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA a zavázala se dodržovat podmínky programu EU a USA Štít soukromí (Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.8 Integrace služby Mapy Google

1) Na těchto webových stránkách využíváme službu Mapy Google. To znamená, že přímo v rámci webových stránek zobrazujeme interaktivní mapy a poskytujeme pohodlné využívání mapové funkce.

2) Pokud navštívíte naše webové stránky, je společnost Google informována o tom, že byla z našich webových stránek navštívena odpovídající podstránka. Google rovněž shromažďuje údaje uvedené v bodu 6.8 2). K výše uvedenému dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášeni prostřednictvím uživatelského účtu u společnosti Google nebo zda žádný uživatelský účet nebyl vytvořen. Pokud jste přihlášeni k účtu u společnosti Google, jsou vaše údaje přiřazovány přímo k tomuto účtu. Pokud si nepřejete, aby byly dané údaje přiřazovány k vašemu profilu u společnosti Google, musíte se před stisknutím daného tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako profily využití a využívá je k inzerci, průzkumu trhu a/nebo uzpůsobení podoby svých webových stránek na základě potřeb. Veškeré tyto analýzy se provádějí zejména za účelem poskytování vhodné reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vaší činnosti na našich webových stránkách (což platí také pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni). Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, a to přímo u společnosti Google.

3) Více informací o účelu a rozsahu sběru údajů a o jejich zpracování ze strany poskytovatele zásuvného modulu (pluginu) naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde také získáte další informace o svých relevantních právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí: www.google.de/intl/cz/policies/privacy. Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA a zavázala se dodržovat podmínky programu EU a USA Štít soukromí (Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Použití nástrojů pro retargeting

Na našich webových stránkách využíváme technologii tzv. retargetingu, a to k zařazování návštěvníků webových stránek do uživatelských skupin. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 část 1 písm. f) GDPR.

7.1 Retargeting na Facebooku

Pro zobrazování relevantních zpráv a reklam na Facebooku a měření naší marketingové úspěšnosti jsme do našich webových stránek začlenili Facebook pixel, tzn. nástroj pro retargeting/remarketing sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pokud navštívíte naše webové stránky a udělíte souhlas s příjmem marketingových souborů cookie, mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku se vytvoří přímé spojení prostřednictvím kódu nástroje Facebook pixelu. Facebook obdrží informaci o tom, že jste navštívili naši stránku, spolu s vaší IP adresou. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich využití společností Facebook. Tato data k vám rovněž nemůžeme přiřadit jako k osobě. Více informací o možnostech ochrany soukromí na Facebooku naleznete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů na adrese www.facebook.com/about/privacy/. Pomocí nástroje Záznamy o aktivitách můžete spravovat, jaký obsah a jaké informace jste sdíleli prostřednictvím Facebooku, nebo si tyto údaje můžete z Facebooku stáhnout pomocí nástroje Stažení vašich informací.

Pokud chcete retargeting prostřednictvím Facebooku u svého prohlížeče deaktivovat, proveďte v nastavení souborů cookie zákaz (opt-out).

7.2. Konverze v rámci služby Google AdWords

(1) Službu Google AdWords využíváme k tomu, abychom prostřednictvím reklam (tzv. Google AdWords) na externích webových stránkách upozornili na zajímavé nabídky naší společnosti. Na základě dat reklamních kampaní můžeme určit úspěšnost jednotlivých reklamních opatření. Naším cílem je zobrazovat vám reklamy, které vás zajímají, zvýšit váš zájem o naše webové stránky a zjistit přesnou výši reklamních nákladů.

(2) Toto reklamní médium poskytuje společnost Google prostřednictvím tzv. ad serveru. Za tímto účelem využíváme soubory cookie typu Ad Server, pomocí kterých lze měřit určité parametry výkonnosti, například vkládání reklam nebo prokliky uživatelů. Pokud tedy na naše webové stránky vstoupíte na základě reklamy společnosti Google, uloží služba Google AdWords do vašeho počítače příslušný soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie zpravidla vyprší po uplynutí 30 dnů a jejich účelem není vás osobně identifikovat. U daného typu souboru cookie se zpravidla ukládají tyto analytické hodnoty: jedinečný identifikační kód (ID) souboru cookie, počet zobrazení reklamy na jedno umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o zákazu (údaj, že daný uživatel již nechce být kontaktován).

(3) Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určitou stránku webových stránek zákazníka služby AdWords a platnost souboru cookie uloženého v jeho počítači dosud neuplynula, společnost Google a daný zákazník dokážou rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl na tuto stránku přesměrován. Každému zákazníkovi služby AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Prostřednictvím uvedených reklamních opatření neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Společnost Google nám poskytuje pouze statistické analýzy, na jejichž základě dokážeme rozpoznat, která reklamní opatření jsou obzvláště účinná. Prostřednictvím reklamních médií dále nezískáme žádné další údaje a na základě těchto informací nemůžeme identifikovat konkrétní uživatele.

(4) Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem společnosti Google. Rozsah a další zpracování údajů, které společnost Google shromažďuje prostřednictvím tohoto nástroje, nemůžeme nijak ovlivnit, zde proto uvádíme pouze známá fakta: prostřednictvím začlenění konverze do služby AdWords získává společnost Google informace, že jste zobrazili příslušnou stránku našich webových stránek nebo klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrováni u určité služby společnosti Google, může Google danou návštěvu přiřadit k vašemu účtu. Poskytovatel ovšem může zjistit a uložit vaši adresu IP i v případě, že nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo nejste přihlášeni.

(5) Účasti v tomto procesu sledování můžete různými způsoby zabránit: a) odpovídajícím nastavením využívaného prohlížeče; odmítnutí souborů cookie třetích stran například znamená, že se vám již nebudou zobrazovat žádné reklamy poskytovatelů působících jako třetí strany; b) deaktivací souborů cookie pro sledování konverze, kdy prohlížeč nastavíte tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény www.googleadservices.com, viz www.google.de/settings/ads; toto nastavení bude po odstranění souborů cookie smazáno; c) deaktivací reklam, které se týkají zájmů a které jsou zadávány poskytovateli podporujícími samoregulační kampaň „About Ads“ (O reklamách), a to prostřednictvím odkazu www.aboutads.info/choices; toto nastavení bude po odstranění souborů cookie smazáno; d) trvalou deaktivací v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome, viz www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této nabídky.

(6) Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 část 1 písm. f) GDPR. Více informací o ochraně údajů uplatňované společností Googlu naleznete zde: www.google.com/intl/de/policies/privacy a services.google.com/sitestats/cs.html. Případně můžete navštívit webové stránky iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese www.networkadvertising.org. Společnost Google se rovněž zavázala dodržovat podmínky programu EU a USA Štít soukromí (Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro zamýšlený účel sběru údajů nebo dle požadavků právních předpisů. Po uplynutí této doby jsou údaje uchovávány pouze v případě, pokud tak požadují příslušné zákony, pravidla nebo jiné předpisy Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, které se na naši společnost vztahují. Více informací naleznete u jednotlivých funkcí uvedených na našich webových stránkách.

9. Námitky proti zpracování vašich údajů nebo odvolání souhlasu

V případě poskytnutí souhlasu se zpracováním vašich údajů můžete tento souhlas kdykoli s budoucím účinkem odvolat. Odvolání souhlasu můžete zaslat na adresu obchod@balluff.cz. Upozorňujeme však, že bez ohledu na jakékoli námitky nebo odvolání souhlasu můžeme mít i nadále zákonnou povinnost k ukládání údajů.

Kdykoli můžete samozřejmě podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů k reklamním účelům. Kontaktní údaje naleznete v bodu 1.

10. Vaše práva

Pokud dochází ke zpracování vašich osobních údajů, stáváte se subjektem údajů ve smyslu GDPR a ve vztahu k odpovědnému subjektu máte následující práva:

 • právo na informace,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

Máte rovněž právo kdykoli podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

11. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Vzhledem k dynamickému vývoji internetové nabídky a možným legislativním změnám může být nutné naše prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času upravit, seznamte se proto vždy s jeho aktuální verzí.

 

Nahoru