Podmínky použití

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chceme, aby byla naše opatření srozumitelná.

Záznam a zpracování osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, webový server automaticky uloží IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, dále webovou stránku, ze které nás navštěvujete, datum a délku trvání Vaší návštěvy. Uložená data jsou vyhodnocena výhradně pro statistické účely a nejsou předávána třetím osobám pro komerční ani nekomerční účely. Osobní údaje jsou uloženy jen tehdy, pokud s tím dobrovolně souhlasíte, např. při registraci, při průzkumu nebo při uzavření smlouvy. Tím Vám dáváme jistotu, že budeme vždy pokládat Vaše data za důvěrná a nebudeme je předávat třetím stranám, pokud jste nám k tomu nedali svolení.

Použití služeb poskytovatelů

Pokud zadáme práci poskytovatelům služeb, budeme je smluvně vázat, aby jednali v souladu s předpisy na ochranu dat.

Účely použití

Balluff zpracovává Vaše osobní údaje při evidenci zákazníků nebo za účelem nabídky výrobků nebo služeb, které jste si vyžádali. Vaše osobní údaje budeme používat pro jiné účely pouze tehdy, pokud jste nám dali svolení a neexistují žádné právní závazky.

Právo na přístup a opravu

Nárok na ověření a opravu svých osobních údajů, máte kdykoliv, pokud se domníváte, že jsou nesprávné. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, stačí nám zaslat e-mail na adresu níže nebo na adresu uvedenou v Imprintu.

Obsah

Obsah těchto webových stránek je pravidelně kontrolován a aktualizován. Nicméně, nelze vždy předejít neúplným informacím a chybám. Balluff proto nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, úplnost, správnost a kvalitu poskytovaných informací. Jakékoli nároky vůči Balluff založené na hmotné i nehmotné škodě vyplývající z použití nebo nepoužití těchto informací, jsou proto všeobecně vyloučeny, pokud nemůže být prokázán záměr nebo hrubá nedbalost v chování ze strany Balluff. Balluff si rovněž vyhrazuje právo na změnu informací nebo odstranění webových stránek bez předchozího upozornění.

Autorské právo

Balluff vlastní výhradní práva na autorsky chráněný obsah těchto webových stránek. Rozmnožování nebo jakékoliv jiné použití těchto obsahů, zejména fotografií, grafiky, textů, animací nebo zvukových souborů, není dovoleno žádným způsobem bez písemného svolení Balluff.

Odkazy na jiné stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nedokážeme ovlivnit, zda provozovatelé těchto webových stránek dodržují předpisy o ochraně údajů. Jako poskytovatel jsme zodpovědní za náš vlastní obsah v souladu s obecnými právními předpisy. Může se rozlišovat mezi naším vlastním obsahem a odkazy a mezi obsahy, které jsou zpřístupněny jinými poskytovateli. Neneseme žádnou odpovědnost za externí obsah, který je poskytován prostřednictvím odkazů a jako takové jsou speciálně označeny. Poskytovatel internetových stránek, na které je odkazováno, je výlučně odpovědný za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy, jakož i za škody způsobené použitím nebo nepoužitím informací. Redakce je odpovědná pouze za externí informace, pokud si je vědoma informací a jejich potenciálním nelegálním trestným obsahem a pokud je technicky možné a přiměřené, aby se zabránilo ve využívání těchto informací.

Nahoru