Polohování mnohatunových mostů

Přesné polohování válců pro velké zatížení

Řešení

Při stavbě mostů speciální válce pro velké zatížení provádějí horizontální posuvné a vertikální zvedací pohyby, aby mohly pohybovat mnohatunovými mostními prvky. Synchronní a milimetrově přesné polohování mnohatunových mostních prvků přebírá náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL Stab CD, který je vestavěný v tlakové oblasti válců pro velké zatížení a vysokotlakých válců.

Speciální charakteristiky

  • pro montáž v tlakovém rozmezí do 1 000 bar
  • Rozlišení až 1 μm pro synchronní a milimetrově přesné polohování
  • prostor ohrožený výbuchem zóna 2, způsob ochrany proti vznícení "nA"
Polohování mnohatunových mostů
Najít vhodné výrobky Downloads

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.