Snímání úhlu natočení na ose C

Velmi přesné snímání úhlu natočení magneticky kódovaným systémem pro měření dráhy

Řešení

Abyste mohli sledovat otáčení kolem osy Z, používají se kromě hlavních os X, Y a Z také pomocné osy (například C).

Náš magneticky kódovaný systém měření dráhy BML slouží k vysoce přesnému snímání úhlu natočení. Jeho princip měření poskytuje dostatek volného prostoru ve středu osy. Média, jako jsou chladicí a mazací kapalina, a elektrická a signální vedení tak lze lépe protáhnout.

Speciální charakteristiky

  • velmi přesné snímání úhlu natočení
  • dostatek volného prostoru ve středu osy – snazší průchod média a protažení elektrického a signálního vedení
Obrábění kovů, uvedení řízení strojů do provozu
Najít vhodné výrobky Ke stažení

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.