Frézování
Frézování

Bezproblémové obrábění kubických obrobků s vysokým stupněm automatizace

Díky své flexibilitě patří frézky a obráběcí centra k nejrozšířenějším obráběcím strojům na světě.

Jejich typové spektrum sahá od tříosých systémů přes komplexní víceosá obráběcí centra až po hybridní stroje, které například kombinují frézování a laserové obrábění.

Nejdůležitější podmínka obrábění kubických obrobků: správné polohování a přesné vedení nástroje při vysoké rychlosti. Výzva pro kontrolní měřicí systémy. Protože také stupeň automatizace se stále zvyšuje. Tím spíš, když se k velkosériové výrobě dílů stále více používají vzájemně propojené stroje.

Příklady aplikací

 • Sledování upnutí nástroje

  Indukční systémy pro měření polohy a tlakové snímače kontrolují upnutí nástrojů a signály snímačů.

  Řešení

  Indukční měřicí systémy pro snímání polohy BIP společnosti Balluff poskytují důležité informace o upínání nástroje: neupnuto, upnuto s nástrojem, upnuto bez nástroje.

  Ve spojení s našimi tlakovými spínači BSP můžete v hydraulických systémech pomocí druhého kanálu dodatečně zkontrolovat věrohodnost signálů snímače.

  Speciální charakteristiky

  • všechny důležité informace k upínání nástroje
  • kombinace s tlakovými spínači BSP: kontrola věrohodnosti signálů snímačů
  Obrábění kovů, kontrola upnutí nástrojů
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Decentralizovaná struktura instalační techniky

  Jednoduchá, cenově výhodná, flexibilní a připravená pro Průmysl 4.0

  Řešení

  Se sběrnicovými moduly je spojení řízení stroje a jednotlivých snímačů mnohem jednodušší a ekonomičtější než u klasického hvězdicového propojení.

  Protože moduly jsou určeny pro všechny běžné sběrnicové systémy, můžete realizovat různá řízení se stejnou topologií kabeláže.

  Díky systému IO-Link jsou moduly vhodné pro Průmysl 4.0. Umožňují změnu parametrů, procesních a diagnostických dat.

  Speciální charakteristiky

  • jednodušší a cenově výhodnější než klasické hvězdicové propojení
  • možnost realizace různých řízení se stejnou topologií kabeláže
  • vhodné pro Průmysl 4.0
  Obrábění kovů, uvedení řízení strojů do provozu
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Sledování koncových poloh

  Spolehlivá kontrola os stroje

  Řešení

  Při kontrole pojezdové dráhy os stroje máte k dispozici dvě možnosti: klasicky s mechanickými polohovými spínači BNS fungujícím na principu řady sepnutých rozpínacích kontaktů nebo bezdotykově pomocí indukčních snímačů BES.

  Na přírůstkovém magneticky kódovaném systému měření dráhy BML se signály snímače částečně používají k jízdě do referenčního bodu.

  Speciální charakteristiky

  • kontrola pojezdové dráhy os stroje klasickým způsobem nebo bezdotykově
  • použití signálů snímače k jízdě do referenčního bodu na přírůstkovém magneticky kódovaném systému měření dráhy
  Obrábění kovů, uvedení řízení strojů do provozu
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Snímání úhlu natočení na ose C

  Velmi přesné snímání úhlu natočení magneticky kódovaným systémem pro měření dráhy

  Řešení

  Abyste mohli sledovat otáčení kolem osy Z, používají se kromě hlavních os X, Y a Z také pomocné osy (například C).

  Náš magneticky kódovaný systém měření dráhy BML slouží k vysoce přesnému snímání úhlu natočení. Jeho princip měření poskytuje dostatek volného prostoru ve středu osy. Média, jako jsou chladicí a mazací kapalina, a elektrická a signální vedení tak lze lépe protáhnout.

  Speciální charakteristiky

  • velmi přesné snímání úhlu natočení
  • dostatek volného prostoru ve středu osy – snazší průchod média a protažení elektrického a signálního vedení
  Obrábění kovů, uvedení řízení strojů do provozu
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Identifikace nástrojů v zásobníku

  Spolehlivě identifikovaná a přenesená data jako základ pro optimální řízení výrobních prostředků

  Řešení

  Průmyslové systémy RFID BIS C v provedení LF (Low Frequency) nebo BIS M v provedení HF (High Frequency) zajišťují, že řízení CNC na frézovacích strojích a v obráběcích centrech má vždy k dispozici správné údaje o nástrojích (číslo, průměr, délka, počet břitů atd.).

  Spolehlivě identifikované a přenesené parametry jsou základem pro optimální a kvalitní řízení výrobních prostředků včetně sledování životnosti.

  Speciální charakteristiky

  • správné údaje o nástrojích pro řízení CNC
  • nízkofrekvenční (LF) nebo vysokofrekvenční (HF) systémy
  • možnost optimálního a kvalitního řízení výrobních prostředků včetně sledování životnost
  Obrábění kovů, optimalizované řízení výrobních prostředků
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

 • Přiřazení a sledování obrobků

  Téměř žádné přípravné časy a nepřetržitě vyrábějící stroje díky vysokofrekvenčnímu (HF) systému s technologií RFID

  Řešení

  Paletové systémy s automatizovanou externí nakládkou a vykládkou obrobků zkracují přípravné časy téměř na nulu, takže stroj může vyrábět nepřetržitě.

  Standardem pro spolehlivé přiřazování a sledování pomocí systému RFID se stal náš vysokofrekvenční systém BIS M pracující na frekvenci 13,56 MHz. Systém načítá a popisuje oboustranně kódované nosiče klíčových dat nebo datové nosiče umístěné na obrobku.

  Speciální charakteristiky

  • téměř nulové přípravné časy – stroj může nepřetržitě vyrábět
  • spolehlivé přiřazení a sledování systémem RFID
  • načítání a popisování oboustranně kódovaných nosičů klíčových dat a datových nosičů umístěných na paletě nebo na obrobku
  Obrábění kovů, optimalizované řízení výrobních prostředků
  Najít vhodné výrobky Ke stažení

  Průmyslový tým

  Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.